Utdanningsvalg

Felles ressursbank utarbeidet av lærere i samarbeid.

Eget fag i utdanningen

Utdanningsvalg er et eget fag i ungdomsskolen. Det har vist seg å være store forskjeller mellom kommunene og ungdomsskolene når det gjelder innhold og opplegg i faget. I alt har elevene 110 timer i faget fordelt på 8., 9. og 10. trinn. Gjennom opplæringen skal eleven bli godt kjent med seg selv og få et grunnlag for egne valg. Kunnskap om videregående opplæring og yrker i arbeidslivet er avgjørende for å ta riktige valg.

Ressursbank

Ønsket om å ha en digital arena der lærere kan dele tips, metoder og aktiviteter i faget er tydelig uttrykt. Derfor er det utviklet et felles nettsted eller ressursbank som nettopp kan bidra til dette. Ressursbanken oppdateres for tiden av en rådgiver i en av ungdomsskolene i Larvik kommune.  

Her finner du ressursbanken. 

Publisert: 08.10.2018 Oppdatert: 25.08.2021 kl.09.29