Ansatte PPT

Sentralbord: tlf. 35 91 86 80
Administrasjon

Heidi Staurheim, seksjonsleder

97 15 55 33 / heidi.staurheim@vtfk.no

Solveig Christensen, administrativt i Skien

91 99 48 27 / solveig.christensen@vtfk.no

Monica Majormoen Brekke, administrativt i Tønsberg

91 69 36 06 / monica.brekke@vtfk.no

 

Team Nord 

Elisabeth Steiro, fagkoordinator

40 90 43 12 / elisabeth.steiro@vtfk.no

 
PP-rådgiver Telefon Hovedkontakt Medkontakt
Elisabeth Steiro 40 90 43 12 Nøtterøy vgs. Færder vgs.
Tonje Solberg Nilssen 93 09 74 49 Færder vgs. Nøtterøy vgs. 
Jeanette Flack Johansen 47 34 12 83 Steinerskolen Horten vgs.
Astri Yksnøy 40 04 31 90 Signo  
Vibeke Rosnes Nilsen 99 37 84 78 Holmestrand vgs.  Sande og Horten vgs.
Synne Blanch 98 62 56 84 Horten vgs  
Kristin Selstrøm Moe 93 26 04 04 Sande og Re vgs. Holmestrand vgs.
Catharina Eriksen 92 49 33 99 Greveskogen vgs. Re vgs.
Trine Eide Brekka 90 81 99 40 Wang og Kompetansebyggeren Greveskogen vgs.
Ingunn Skodvin-Hvammen 99 62 50 16 Greveskogen AHT  
Cathrine Steinberg Granerød 91 85 58 74   Alle
Team Midt

Christine Widerøe Frenvik, fagkoordinator

98 63 65 49 / christine.frenvik@vtfk.no

 
PP-rådgiver Telefon Hovedkontakt Medkontakt
Christine Widerøe Frenvik 98 63 65 49 Sandefjord vgs.  
Kjetil Kåsa 92 29 40 08 Thor Heyerdahl vgs.  
Laila Meier Snartland 47 66 82 52 Thor Heyerdahl vgs.  
Solfrid Jakobsen 40 20 49 65   Thor Heyerdahl vgs.
Cathrine Melhus 47 02 77 44 Sandefjord vgs.   
Gunnar Vege 99 79 33 07 Sandefjord vgs.  
Maria Fagerholt Gjerken 97 13 42 47 Melsom, Gjennestad og Skagerak vgs.   
Team Sør

Rune Eriksen, fagkoordinator

91 69 91 69 / rune.eriksen@vtfk.no

 
PP-rådgiver Telefon Hovedkontakt Medkontakt
Rune Eriksen 91 69 91 69 Talenthuset og Telemark Toppidrett Gymnas Hjalmar Johansen og Skien vgs
Tone Klakegg 98 81 03 75 Opplæring i mindre grupper, Hjalmar, Skien, P.gr, Bamble  
Hans Tore Sanden 91 38 80 25 Bamble og Kragerø vgs. Skogmo og Skien vgs. 
Tove Felde Ramstad 91 61 08 27 Porsgrunn vgs.  Talenthuset og Skogmo vgs
Solfrid Jakobsen 40 20 49 65 Porsgrunn vgs.  Bamble vgs.
Leif Fjeldberg 90 11 51 81 Skogmo vgs.  Bamble og Kragerø vgs.
Hanne Lene Riis 92 46 39 74 Skien vgs. Telemark Toppidrett Gymnas 
Anne-Lene Wathne Berget 41 23 55 33 Hjalmar Johansen vgs. Skogmo vgs. 

 

 

 

 

Oppdatert: 03.09.2020