Rus

En usikker figur omringet av ulike lovlige og ulovlige rusmidler
Foto: Martin Aas
Ungdom vil snakke om rus - det bør du også!

Rus har mange sider. Rus er kultur. Rus er gledesrus og samhold. Rus er bakrus og vanskelige liv. 
Vi mennesker har ruset oss til alle tider og i alle kulturer. Hvordan skal vi forstå og snakke om rus - både alkohol og illegale rusmidler - i vårt samfunn og i våre skoler?