Etter- og videreutdanning skole

Vestfold og Telemark fylkeskommune ved skoleeier lyser ut en rekke nasjonale stipendordninger som pedagogisk personale kan søke på.

 

Annet:

  • Internasjonalisering (Erasmus)
    • Ansattmobilitet gjennom jobbskygging, kurs eller undervisningsoppdrag se Diku.no for mer informasjon

Publisert:

01.09.2020

Oppdatert:

01.09.2020 kl.19.46