Etter- og videreutdanning skole

Vestfold og Telemark fylkeskommune ved skoleeier lyser ut en rekke nasjonale stipendordninger som pedagogisk personale kan søke på.

Annet:

  • Internasjonalisering (Erasmus)
    • Ansattmobilitet gjennom jobbskygging, kurs eller undervisningsoppdrag se Diku.no for mer informasjon

Publisert: 01.09.2020 Oppdatert: 25.11.2020 kl.14.13