Yrkesfaglærer2 og Dekomp for yrkesfag

Vestfold og Telemark fylkeskommune har fått tildelt midler fra Utdanningsdirektoratet i ordningen Yrkesfaglærer 2 og Dekomp for yrkesfag

Samarbeidsforum i Vestfold og Telemark fylkeskommune har besluttet at ca. 3 millioner kroner av disse midlene gjøres tilgjengelig for skoler og opplæringskontor gjennom søknad.  

Samarbeidsforumet har lagt følgende føringer for ordningen:

  • Se kompetansehevingstiltaket ifbm Fagfornyelsen særlig ift de nye fagene og programområdene, som ikke har tradisjoner for å ta inn lærlinger.
  • Styrke de yrkesfaglige aspektene ved opplæringen gjennom hospitering mellom skole og arbeidsliv for å skape gode og nyttige relasjoner
  • Se de to ordningene «Desentralisert kompetanseutvikling» og «Yrkesfaglærer 2» i sammenheng
  • I størst mulig grad ha felles kurs/ kompetanseheving på tvers av fagmiljøer/skoler

For mer informasjon om tilskuddsmidlene se utlysningsteks

Du søker ved å fylle ut søknadsskjema


Har du spørsmål kontakt: Anne Harjo eller Marit Sæthern

Søknad sendes:

Vestfold og Telemark fylkeskommune, v/Fag og yrkesopplæring, Postboks 2844, 3702 Skien

Publisert:

01.09.2020

Oppdatert:

01.09.2020