Bærekraftig arealutvikling

Hovedutvalg for klima, areal og plan i Vestfold og Telemark fylkeskommune ønsker å invitere alle folkevalgte i kommunene til en egen møteserie om bærekraftig arealforvaltning.

I fremtiden får vi enda mer ekstremvær. Klimaendringer gir behov for bevaring av grøntområder og åpne vannveier for å håndtere flom og styrtregn, Myrområdene har gjennom ny kunnskap om karbonlagring fått ny vernestatus. I 1900 var 50% av landarealet i Norge villmarkspreget, i dag er tallet 11.5%. 1.7% av landområdene er bebygget, og kommunene har vedtatte utbyggingsplaner på 7.2% av landområdene. Møteserien tar opp ulike problemstillinger knyttet til en bærekraftig arealutvikling, og legger til rette for dialog i møtene.

Møteserien består av tre digitale møter.

Det tredje og avsluttende møte ble avholdt 25.08.2022 på teams, og tema for møte var "Næringsutvikling og areal".  Programmet finnes her Opptak fra møte finnes her.  

Det andre møte ble avholdt 23.03.2022 på teams, og tema for møte var "Arealforvaltning og bærekraft". Programmet finner du her Opptak fra møte finner du her.  

Det første ble avholdt 07.02.2022 på teams, og tema for møte var "Det handler om miljøet". Programmet finner du her. Opptak fra møte finner du her  

Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med rådgiver Tom Omnes Lia på telefon 473 62 500 eller e-post tom.omnes.lia@vtfk.no

Publisert: 06.05.2022 Oppdatert: 01.02.2023 kl.09.27