Bærekraftig arealutvikling

Hovedutvalg for klima, areal og plan i Vestfold og Telemark fylkeskommune ønsker å invitere alle folkevalgte i kommunene til en egen møteserie om bærekraftig arealforvaltning.

I fremtiden får vi enda mer ekstremvær. Klimaendringer gir behov for bevaring av grøntområder og åpne vannveier for å håndtere flom og styrtregn, Myrområdene har gjennom ny kunnskap om karbonlagring fått ny vernestatus. I 1900 var 50% av landarealet i Norge villmarkspreget, i dag er tallet 11.5%. 1.7% av landområdene er bebygget, og kommunene har vedtatte utbyggingsplaner på 7.2% av landområdene. Møteserien tar opp ulike problemstillinger knyttet til en bærekraftig arealutvikling, og legger til rette for dialog i møtene.

Møteserien består av fire møter, hvor de tre første gjennomføres digitalt og den fjerde og avsluttende samlingen gjennomføres som en workshop på fylkeshuset i Skien.

Det tredje møte avholdes 25.08.2022 på teams fra 18:00-20:00. Tema for møte er "Næringsutvikling og areal". Programmet finnes her. Påmelding gjøres her

Det siste møte i serien vil handle om hvordan vi kan arbeide med bærekraftig arealforvaltning i egen kommune? Workshop. 25.10.2022 kl. 16:00 til 20.00 på Festiviteten i Skien,  Hesselbergs gate 2, 3717 Skien. Påmelding gjøres her

Programmet på den siste samlingene legges ut senere.

Det første ble avholdt 07.02.2022 på teams, og tema for møte var "Det handler om miljøet". Programmet finner du her. Opptak fra møte finner du her.  

Det andre møte ble avholdt 23.03.2022 på teams, og tema for møte var "Arealforvaltning og bærekraft". Programmet finner du her Opptak fra møte finner du her.  

Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med rådgiver Tom Omnes Lia på telefon 473 62 500 eller e-post tom.omnes.lia@vtfk.no

Publisert: 06.05.2022 Oppdatert: 09.05.2022 kl.11.32