By- og stedsutvikling

Våre kommuner jobber stadig med prosjekt som skal bidra til utvikling av kreative og bærekraftige byer og bygder.

Levende sentrumsområder med attraktive bomiljøer, sosiale og kulturelle møteplasser er viktig for å opprettholde og øke bosetting, for næringsutvikling og besøk. Fylkeskommunen kan bidra tverrfaglig med veiledning, nettverk og penger.

Kurs og konferanse

Håndbok utbyggingsavtaler

Håndbok utbyggingsavtaler_fra plan til gjennomføring

Håndbok utbyggingsavtaler_oppslag

Relevante linker

Planportalen finner du her

www.planlegging.no

www.miljo.no

www.stedsutvikling.no

www.distriktssenteret.no