Bypakke Grenland

Bypakke Grenland er navnet på tiltakspakken som skal gjøre Grenland til et enda mer attraktivt sted å bo.

Grenlands veg- og transportsystemer får et etterlengtet løft slik at trafikkavviklingen skal bli bedre og tryggere.

Mål

Målsettingene til Bypakke Grenland består i: 

  • Å gjøre det enklere og tryggere for gående og syklende
  • Å legge til rette for et raskere og bedre kollektivtilbud
  • Å bidra til et levende byområde med korte avstander og mindre bilbehov
  • Å legge til rette for god fremkommelighet for næringstrafikk
  • Å bidra til å gjøre bymiljøene triveligere

Tiltak

Bypakka inneholder konkrete tiltak som har sitt utspring i Bystrategi Grenland, et langsiktig samarbeid som skal videreutvikle Grenland som byregion. Det er 49 ulike prosjekter som vurderes som en del av dette.

Samarbeid

Bypakka er et samarbeid mellom kommunene Skien, Porsgrunn og Siljan, Telemark fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbaneverket.  

Mer informasjon om Bypakke Grenland kan du lese her

Olav Risholt
Prosjektleder
Birgitte Finne Høifødt
Kommunikasjonsansvarlig