Byvekstavtaler

Fra Bypakke til byvekstavtale

Dagens bypakker og belønningsavtaler skal fremover samles i det regjeringen kaller byvekstavtaler. Før Grenland starter forhandlingene om en byvekstavtale med staten må byområdet sannsynliggjøre at nullvekstmålet kan nås, og kommunene og fylkeskommunen må gjennom vedtak gi et utvalg politikere mandat til å forhandle frem en byvekstavtale.

 

Publisert: 07.10.2019 Oppdatert: 16.02.2022 kl.12.52

Birgitte Hellstrøm
Rådgiver
Kjersti Visnes Øksenholt
Rådgiver