Bypakke Grenland

Bypakke Grenland er navnet på tiltakspakken som skal gjøre Grenland til et enda mer attraktivt sted å bo. Grenlands veg- og transportsystemer får et etterlengtet løft slik at trafikkavviklingen skal bli bedre og tryggere.

Mål

Enklere og tryggere for gående og syklende Et raskere og bedre kollektivtilbud Et levende byområde med korte avstander og mindre bilbehov God fremkommelighet for næringstrafikk Å gjøre bymiljøene triveligere

Tiltak

Bypakka består av konkrete tiltak som har sitt utspring i Bystrategi Grenland, et langsiktig samarbeid som skal videreutvikle Grenland som byregion. Det er 49 ulike prosjekter som vurderes som en del av dette.

Samarbeid

Bypakka er et samarbeid mellom kommunene Skien, Porsgrunn og Siljan, Telemark fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbaneverket.  

Mer informasjon om Bypakke Grenland finner du her

Olav Risholt
Prosjektleder
Birgitte Finne Høifødt
Kommunikasjonsansvarlig