Bystrategi Grenland

Bystrategi Grenland er et regionalt samarbeid om areal, transport og klima

Gjennom samarbeidet skal Grenland bidra til å følge opp de nasjonale klimamålene og skape en attraktiv og konkurransedyktig byregion. Bystrategisamarbeidet ble etablert i 2008 og har jobbet aktivt for å få på plass felles styringsdokument, avtaler med staten og gjennomføring av Bypakke Grenland.

Partene i Bystrategi Grenland er Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan kommuner, Telemark fylkeskommune, Statens Vegvesen, jernbanedirektoratet og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

Hva gjør Bystrategisamarbeidet?

Bystrategisamarbeidet har ansvar for å samordne politiske prosesser innenfor areal- og transport for å skape mest mulig enighet i regionen. Partene skal også sikre oppfølging av felles politiske vedtak, blant annet:
- ATP Grenland/Strategi for myke trafikanter/Busstrategi for Grenland
- Bypakke Grenland fase 1 (ikke Bamble)
- Belønningsavtalen 2017 - 2020 (ikke Bamble)

Grenland er ett av ni byområder i Norge som er i posisjon for å inngå en byvekstavtale med staten. Bystratgisamarbeidet er pådriver for å få på plass slike avtaler, og tilrettelegge for gjennomføring av Bypakke Grenland fase 2 og 3.

Les mer om Bypakke Grenland her

Birgitte Hellstrøm
Rådgiver
Olav Risholt
Prosjektleder
Birgitte Finne Høifødt
Kommunikasjonsansvarlig