Nettverk og seminarer

Her ligger informasjon om de ulike nettverkene som sorterer under arealplan og planlegging. Lenker til presentasjoner fra seminarer og nettverksmøter.

Plan & utvikling - Vestfold og Telemark

Tidligere Plannettverket for Vestfold og Plan og stedsutviklingsnettverkene i Telemark slås nå sammen til Plan & Utvikling - Vestfold og Telemark.

Dette er fylkets nye kompetansenettverk innen fagområdene planlegging, regulering og by-, steds- og sentrumsutvikling. Nettverket er møtested for alle i Vestfold og Telemark som jobber med planlegging, kommune-, by- og stedsutvikling, med næring og tjenester, prosesser og prosjekt, regulering, eiendomsutvikling, bomiljø, folkehelse, kultur eller samferdsel i offentlig eller privat sektor.

Det vil arrangeres samlinger, befaringer og kurs innen plan og by- og stedsutvikling. Du vil få faglig påfyll, inspirasjon og treffe nye og gamle kollegaer.

Regionalt planforum

I regionalt planforum behandles konkrete regionale og kommunale planer på ulike stadier av prosessen. I forumet skal statlige, regionale og kommunale interesser gjøres synlig og søkes samordnet.

Vestfold og Telemark fylkeskommune har ledelsen og er sekretariat for regionalt planforum. Statlige og regionale organer og kommuner som er berørt av den aktuelle sak, skal delta. Andre representanter for berørte interesser kan delta i planforumets møter.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark er fast delteaker i regionalt planforum. Mattilsynet og Norges vassdrags- og energidirektorat møter ved aktuelle planer. Andre offentlige organer innkalles etter behov.

Mål for regionalt planforum

  • Forumet skal være et samarbeidsorgan for å effektivisere saksbehandlingen, gi større forutsigbarhet og minske konfliktnivået knyttet til regionale og kommunale planer i Vestfold og Telemark
  • Bidra til større forståelse for nivåenes ulike bakgrunn og syn
  • Formidle nasjonale og regionale bestemmelser og retningslinjer
  • Stimulere til en større grad av harmonisering av planer mellom kommunene og mot regionale planer
  • Gi grunnlag for utvikling av felles synspunkter mellom de regionale myndigheter i høringsuttalelser

Møtehyppighet og oppmeldingsfrister:

Regionalt planforum har fast møtedag på onsdager mellom 09.00 – 14.00, i Tønsberg i oddetallsuker uke 1-3-5-osv) , og i Skien i partallsuker (uke 2-4-6-osv ) Dersom datoen kommer på en rød eller inneklemt dag utgår den. Utgangspunktet er at møtene finner sted på fylkeshusene. Andre møteplasser kan bli avtalt dersom det er mest hensiktsmessig totalt sett. Møtet  kan også bli arrangert via Skype.  Dersom det er lang reisevei for deltakarene blir det servert lunsj. Frist for oppmelding av sak er senest 10 dager før møtetidspunktet.

Her er linker til informasjonsskriv og påmeldingsskjema:

Regionalt planforum 2020 info og påmeldingsskjema

Påmeldingsskjema til Regionalt planforum (word)

Påmelding til Rakel Skjerve

Med forbehold om korona-tiltak:  

Hvis det ikke er greit å møtes fysisk blir møtene holdt på TEAMs.

Møteplan høsten 2020 
Måned Dato Dato Dato Dato Dato
August 19 aug (Skien) 26 aug (Tønsberg)      
September 2 sep (Sk) 9 sep (Tø) 16 sep (Sk) 23 sep (Tø) 30 sep (sk)
Oktober HØSTFERIE 14 okt (Sk) 21 okt (Tø) 28 okt (Sk)  
November 4 nov (Tø) 11 nov (sk) 18 nov (Tø) 25 nov (Sk)  
Desember 2 des (Tø) 9 des (Sk) 16 des (Tø)    

Grenlandsstandarden

Grenlandsstandarden er et resultat av samarbeidet mellom kommunene Bamble, Kragerø, Porsgrunn, Siljan, Drangedal, Skien og regionale myndigheter i Telemark om å legge til rette for en enhetlig og forutsigbar saksbehandling av alle typer plan- og byggesaker.

Klikk her for å komme til nettsiden

Kurs og konferanse

Håndbok utbyggingsavtaler

Håndbok utbyggingsavtaler_fra plan til gjennomføring

Håndbok utbyggingsavtaler_oppslag

Relevante linker

Planportalen finner du her

Publisert: 26.09.2019 Oppdatert: 12.08.2020

Gerd-Louise Wessel
Rådgiver
Rakel Margrete Skjerve
Sekretær planforum