Plan og utvikling, kompetansenettverk

Her ligger informasjon om de ulike nettverkene som sorterer under areal- og planlegging.

Plan & utvikling - Vestfold og Telemark

Plan & Utvikling - Vestfold og Telemark er fylkets kompetansenettverk og møtested for alle som jobber med planlegging, kommune-, by- og stedsutvikling. Plan & Utvikling skal være en interessant og nyttig møteplass for samhandling og deling av kunnskap på tvers. Nettverket vil arrangere samlinger, befaringer og kurs. Vi ønsker å spre nyttig informasjon og jobbe prosjektrettet med viktige utfordringstema i fylket.

Både offentlig og privat sektor er ønsket i nettverket. Som medlem av nettverket vil du få faglig påfyll, inspirasjon og treffe nye og gamle kollegaer. Vi møtes på teams, webinar, seminar og kurs gjennom hele året. 

Nettverket har en egen teamsgruppe for medlemmene der informasjon deles og presentasjoner og opptak fra webinarer legges ut. For å få tilgang må du melde deg inn i nettverket. 

imageldxmd.png

 

Bli medlem av Plan & utvikling

Du kan enkelt melde deg inn i nettverket vårt ved å fylle ut påmeldingsskjema på følgende lenke: Påmeldingsskjema

Ved å melde deg inn i nettverket samtykker du i å få invitasjoner til fagseminarer og kurs i regi av Plan & utvikling, Vestfold og Telemark fylkeskommune. Din adresse og navn vil være tilgjengelig for andre i nettverket.

Vi legger inn nye medlemmer i nettverket ca. en gang per måned.

Opptak fra tidligere samlinger og webinarer finner du ved å klikke på lenken Plan og og utvikling 

Dette er en kobling til teams-gruppa for nettverket og er derfor kun tilgjengelig for medlemmer av nettverket.

Kontaktpersoner

hilde.hanson@vtfk.no for byutvikling, kurs og nettverket generelt.

lene.hennum@vtfk.no for stedsutvikling (småby, bygdeby og distrikt).

kjersti.jacobsen@vtfk.no for arealplanlegging.

 

Publisert: 26.09.2019 Oppdatert: 08.11.2022 kl.13.17

Gerd-Louise Wessel
Rådgiver
Rakel Margrete Skjerve
Sekretær planforum
Hilde Hanson
Leder av nettverket Plan & utvikling