Nettverk og seminarer

Her ligger informasjon om de ulike nettverkene som sorterer under arealplan og planlegging. Lenker til presentasjoner fra seminarer og nettverksmøter.

Plan & utvikling - Vestfold og Telemark

Plan & Utvikling - Vestfold og Telemark er fylkets kompetansenettverk og møtested for alle som jobber med planlegging, kommune-, by-, sentrum og stedsutvikling. Plan & Utvikling skal være en interessant og nyttig møteplass for samhandling og deling av kunnskap på tvers. Nettverket vil arrangere samlinger, befaringer og kurs. Vi vil spre nyttig informasjon og jobbe prosjektrettet med viktige utfordringstema i fylket.

Både offentlig og privat sektor er ønsket i nettverket. Som medlem av nettverket vil du få faglig påfyll, inspirasjon og treffe nye og gamle kollegaer. Vi møtes foreløpig på Teams og på webinar, i påvente av en koronafri tilværelse.

Hovedkontaktperson: hilde.hanson@vtfk.no  Samfunn og plan

 

Grenlandsstandarden

Grenlandsstandarden er et resultat av samarbeidet mellom kommunene Bamble, Kragerø, Porsgrunn, Siljan, Drangedal, Skien og regionale myndigheter i Telemark om å legge til rette for en enhetlig og forutsigbar saksbehandling av alle typer plan- og byggesaker.

Klikk her for å komme til nettsiden

Kurs og konferanse

Håndbok utbyggingsavtaler

Håndbok utbyggingsavtaler_fra plan til gjennomføring

Håndbok utbyggingsavtaler_oppslag

Relevante linker

Planportalen finner du her

Publisert: 26.09.2019 Oppdatert: 30.11.2020 kl.09.26

Gerd-Louise Wessel
Rådgiver
Rakel Margrete Skjerve
Sekretær planforum