Planforum

Regionalt planforum

I regionalt planforum behandles konkrete regionale og kommunale planer på ulike stadier av prosessen. I forumet skal statlige, regionale og kommunale interesser gjøres synlig og søkes samordnet.

Vestfold og Telemark fylkeskommune har ledelsen og er sekretariat for regionalt planforum. Statlige og regionale organer og kommuner som er berørt av den aktuelle sak, skal delta. Andre representanter for berørte interesser kan delta i planforumets møter.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark er fast delteaker i regionalt planforum. Mattilsynet og Norges vassdrags- og energidirektorat møter ved aktuelle planer. Andre offentlige organer innkalles etter behov.

Mål for regionalt planforum

  • Forumet skal være et samarbeidsorgan for å effektivisere saksbehandlingen, gi større forutsigbarhet og minske konfliktnivået knyttet til regionale og kommunale planer i Vestfold og Telemark
  • Bidra til større forståelse for nivåenes ulike bakgrunn og syn
  • Formidle nasjonale og regionale bestemmelser og retningslinjer
  • Stimulere til en større grad av harmonisering av planer mellom kommunene og mot regionale planer
  • Gi grunnlag for utvikling av felles synspunkter mellom de regionale myndigheter i høringsuttalelser

Møtehyppighet og oppmeldingsfrister:

Regionalt planforum har  fast møtedag på onsdager mellom 09.00 – 14.00. Foreløpig benyttes TEAMS til alle møter grunnet korona-tiltak. Frist for oppmelding av sak er senest 10 dager før møtetidspunktet. Dersom datoen kommer på en rød eller inneklemt dag utgår den. Det er heller ikke satt av møtetid i ferieukene. Vinterferie er uke 8 og høstferie er uke 41 i Vestfold og Telemark fylke.

Utenom korona har det vert lagt opp til møter i fylkeshuset i Tønsberg i oddetallsuker (uke 1-3-5-osv), og i fylkeshuset i Skien i partallsuker (uke 2-4-6-osv ). Andre møteplasser kan bli avtalt dersom det er mest hensiktsmessig totalt sett. Lunch blir servert dersom det er lang reiseveg for deltakerne.  

Frist for oppmelding av sak med innsendt bakgrunnsmateriale er senest 10 virkedager før møtetidspunktet.

Her er linker til informasjonsskriv og påmeldingsskjema:

Regionalt planforum 2021 info og påmeldingsskjema

Påmeldingsskjema til Regionalt planforum 2021 (word)

R

Påmelding til Rakel Skjerve

Med forbehold om korona-tiltak:  

Hvis det ikke er greit å møtes fysisk blir møtene holdt på TEAMs.

Møteplan våren 2021 
Måned Dato Dato Dato Dato Dato
Januar 6/1 Tønsberg 13/1 Skien 20/1 Tønsberg 27/1 Skien  
Februar 3/2 Tønsberg 10/2 Skien 17/2 Tønsberg 24/2 VINTERFERIE  
Mars 3/3 Tønsberg 10/3 TEAMS 17/3 Tønsberg 24/3 Skien 31/3 PÅSKE
April 7/4 Skien 14/4 Tønsberg 21/4 Skien 28/4 Tønsberg  
Mai 5/5 Skien 12/5 Tønsberg 19/5 Skien 26/5 Tønsberg  
Juni 2/6 Skien 9/6 Tønsberg  16/6 Skien 23/6 Tønsberg 30/6 Skien

 

 

 

Publisert:

30.11.2020

Oppdatert:

20.04.2021 kl.11.09

Gerd-Louise Wessel
Rådgiver
Rakel Margrete Skjerve
Sekretær planforum