Handlingsprogram

Planseksjonen arbeider til en hver tid med ulike handlingsprogram og prosjekter knyttet til regionale interesser.

Handlingsprogram for Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)

Handlingsprogrammet til RPBA kan du lese her.

Se "By- og stedsutvikling og prosjekter" for oppfølging av handlingsplanen til RPBA

Forslag til nytt handlingsplan for RPBA 2023-2026 finner du også her.

Handlingsprogram for Regional plan for samordna areal og transport i Telemark (ATP Telemark)

Handlingsplan for ATP Telemark kan du lese her

Handlingsprogram for Regional plan for samordna areal og transport i Grenland (ATP Grenland)

Handlingsprogrammet til ATP Grenland kan du lese her.

Handlingsprogram for Regional plan for Setedalsområdet

Handlingsprogrammet til Regional plan for Setesdalsområdet kan lese her

Handlingsprogram til Regional plan for Hardangervidda

Handlingsprogrammet til Regional plan for Hardangervidda kan du lese her

Publisert: 26.09.2019 Oppdatert: 03.05.2023 kl.11.32

Gry Backe
Rådgiver
Hilde Hanson
Rådgiver