Handlingsprogram

Planseksjonen arbeider til en hver tid med ulike handlingsprogram og prosjekter knyttet til regionale interesser

Handlingsprogram RPBA

Handlingsprogram RPBA finner du her.

Se "By- og stedsutvikling / prosjekter" for oppfølging av handlingsplanen til RPBA

Handlingsplan ATP Telemark

Handlingsplanen for ATP Telemark finner du her

Handlingsplan ATP Grenland

Handlingsplanen ATP Grenland finner du her

Handlingsplan til regional plan for Setedalsområdet

Handlingsplanen til regional plan for Setedalsområdet finner du her

Handlingsplan til fylkesdelplan for Hardangervidda

Handlingsplanen til fylkesdelplan for Hardangervidda finner du her

Publisert: 26.09.2019 Oppdatert: 06.01.2020 kl.14.50

Gry Backe
Rådgiver
Hilde Hanson
Rådgiver