Planer under arbeid

Etter vedtatt regional planstrategi for Vestfold og Telemark 2020-2024 (15 desember 2020), skal  følgende to arealplaner revideres i perioden: Regional kystsoneplan for Vestfold revideres for å innlemme kystkommunene i Telemark og ATP Grenland rulleres for å legge til rette for videre bystrategisamarbeid.

Publisert: 26.09.2019 Oppdatert: 09.04.2021 kl.09.17

Gry Backe
Rådgiver