Regional planstrategi - Å utvikle Vestfold og Telemark - verdiskaping gjennom grønn omstilling

Sammen skal vi utvikle Vestfold og Telemark. Derfor ønsker vi nå tilbakemeldinger på utkastet til ny regional planstrategi for Vestfold og Telemark.

Digitalt høringsseminar 21. august

Fredag 21. august fulgte rundt 130 deltakere webinaret for regional planstrategi for Vestfold og Telemark. Vi hadde med oss deltakere fra det offentlige, privat næringsliv og frivilligheten, og representanter fra nesten alle fylkets 23 kommuner.

Se opptak av webinaret

Presentasjonene fra webinaret

Se presentasjonene fra webinaret ved å klikke på lenkene i programmet under.

 

Program for webinaret
0900 Velkommen

Å utvikle Vestfold og Telemark, ambisjoner og mål for regional planstrategi 

v. Linda Lomeland/ Vestfold og Telemark fylkeskommune
0910 Sentrale utviklingstrekk v. Trine Orten Groven/ VT+
0930 Slik lever vi i Vestfold og Telemark v. Mari Espetvedt/ Vestfold og Telemark fylkeskommune
1000 Økonomi: Sammen om sentrum i Moss v. Terje Pettersen/ Moss kommune
1025 Sosiale forhold: Sosial bærekraft, samskaping og placemaking v. Lisbeth Iversen/ Arendal kommune
1045  Klima og miljø: Omstilling til et lavutslippssamfunn v. Hege Westskog/ Cicero
1100  Partnerskap og nettverk v. Øistein Brinck og Linn Johnsen/ Vestfold og Telemark fylkeskommune
1130 Planbehovet i det nye fylket v. Linda Lomeland/ Vestfold og Telemark fylkeskommune
1140 Spørsmål  
1200 Takk for nå  

 

Høringsutkastet er vedtatt av fylkestinget i Vestfold og Telemark fylkeskommune i SAK 66/20 og høringsfrist for innspill er 21. september.

Klikk her for å lese utkastet til  regional planstrategi

Kunnskapsgrunnlag

Utkastet til regional planstrategi bygger på kunnskapsgrunnlaget Ditt og mitt Vestfold og Telemark - et kunnskapsbilde i utvikling, vedtatt i SAK 83/19 i Fellesnemda og folkehelserapporten, Slik lever vi i Vestfold og Telemark, vedtatt av fylkestinget i SAK 48/20. Kunnskapsgrunnlaget viser at regionen har de største utfordringene innenfor klima, utenforskap og verdiskaping. For å møte disse utfordringene er det pekt på 8 bærekraftsmål og to prioriterte satsningsområder:

a) Verdiskaping gjennom grønn omstilling

b) Samhandling for å løse komplekse samfunnsutfordringer

Høringsinnspill

I denne høringen ønsker vi konkrete og tydelige tilbakemeldinger på hva regionen bør prioritere.

Planstrategien viser utviklingsretning og bærekraftsmål. Vi viser hvordan vi kan samarbeide gjennom nettverk og partnerskap. Vi har forslag til flere planer og strategier, og vi presenterer de tiltak vi mener kan bidra til å møte de utfordringene vi står ovenfor som region.

For å spisse våre prioriteringer trenger vi din tilbakemelding på vårt forslag.

Planstrategien vil justeres på bakgrunn av høringsuttalelser og behandles i politiske utvalg og fylkestinget i desember 2020.

Hvordan gi innspill?

Høringsuttalelser merkes "Regional planstrategi" og sendes som epost til post@vtfk.no eller til Vestfold og Telemark fylkeskommune, Postboks 2844, 3702 Skien.

Høringsbrev

Høringsutkast

Utkastet til planstrategien finner du her:

Å utvikle Vestfold og Telemark - verdiskaping gjennom grønn omstilling (lesevennlig 3,6 MB)  

Å utvikle Vestfold og Telemark - verdiskaping gjennom grønn omstilling (printvennlig 30 MB)  

Kontakt

Ved eventuelle spørsmål ta kontakt med Ragnhild A. Jordtveit

Tlf. 90 83 18 42,

E-post: ragnhild.jordtveit@vtfk.no 

 

Publisert: 17.06.2020 Oppdatert: 01.02.2023 kl.08.56