Regional planstrategi - Å utvikle Vestfold og Telemark - verdiskaping gjennom grønn omstilling

Sammen skal vi utvikle Vestfold og Telemark. Derfor ønsker vi nå tilbakemeldinger på utkastet til ny regional planstrategi for Vestfold og Telemark.
Foto: Inbovi

Høringsutkastet er vedtatt av fylkestinget i Vestfold og Telemark fylkeskommune i SAK 66/20 og høringsfrist for innspill er 21. september.

Klikk her for å lese utkastet til  regional planstrategi

Kunnskapsgrunnlag

Utkastet til regional planstrategi bygger på kunnskapsgrunnlaget Ditt og mitt Vestfold og Telemark - et kunnskapsbilde i utvikling, vedtatt i SAK 83/19 i Fellesnemda og folkehelserapporten, Slik lever vi i Vestfold og Telemark, vedtatt av fylkestinget i SAK 48/20. Kunnskapsgrunnlaget viser at regionen har de største utfordringene innenfor klima, utenforskap og verdiskaping. For å møte disse utfordringene er det pekt på 8 bærekraftsmål og to prioriterte satsningsområder:

a) Verdiskaping gjennom grønn omstilling

b) Samhandling for å løse komplekse samfunnsutfordringer

Høringsinnspill

I denne høringen ønsker vi konkrete og tydelige tilbakemeldinger på hva regionen bør prioritere.

Planstrategien viser utviklingsretning og bærekraftsmål. Vi viser hvordan vi kan samarbeide gjennom nettverk og partnerskap. Vi har forslag til flere planer og strategier, og vi presenterer de tiltak vi mener kan bidra til å møte de utfordringene vi står ovenfor som region.

For å spisse våre prioriteringer trenger vi din tilbakemelding på vårt forslag.

Planstrategien vil justeres på bakgrunn av høringsuttalelser og behandles i politiske utvalg og fylkestinget i desember 2020.

Hvordan gi innspill?

Høringsuttalelser merkes "Regional planstrategi" og sendes som epost til post@vtfk.no eller til Vestfold og Telemark fylkeskommune, Postboks 2844, 3702 Skien.

Høringsbrev

Digitalt høringsseminar 21. august

Covid19-pandemien førte til at det planlagte medvirkningsseminaret med eksterne deltakere den 18. mars ble avlyst.  Derfor blir høringsperioden desto viktigere for å få de gode innspillene fra hele regionen. I tillegg ønsker vi å invitere til et digitalt utvidet høringsmøte 21. august.

Meld deg på høringsseminar her

Høringsutkast

Utkastet til planstrategien finner du her:

Å utvikle Vestfold og Telemark - verdiskapning gjennom grønn omstilling.

Kontakt

Ved eventuelle spørsmål ta kontakt med Ragnhild A. Jordtveit

Tlf. 90 83 18 42,

E-post: ragnhild.jordtveit@vtfk.no 

 

Publisert: 17.06.2020 Oppdatert: 01.07.2020