Vedlikeholdsarbeid

Vi har 3100 kilometer med fylkesvei i Vestfold og Telemark. Dette veinettet må strøs, brøytes, feies og på alle mulige måter driftes. I tillegg skal veiene holdes i stand og vedlikeholdes.

Det er fylkeskommunens ansvar å sørge for fylkesveinettet, slik at både vi som bor her og alle som ferdes gjennom fylket vårt har veier der vi kan ferdes trygt, enten vi kjører bil, sykler eller tar bussen.

Vi jobber kontinuerlig for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet

Standarden på veinettet i fylket vårt varierer dessverre veldig. Vi har beregnet at det ville koste rundt fire milliarder kroner å oppgradere hele fylkesveinettet i fylket til den standarden vi ønsker. Det har ikke fylkeskommunen alene økonomi til å klare.

Fylkeskommunen jobber derfor kontinuerlig opp mot statlige myndigheter for å få mer statlige midler til å sette fylkesveiene i bedre stand.  I mellomtiden gjør fylkespolitikerne hvert år den krevende jobben det er å velge hvilke av våre sterkt vedlikeholdstrengende veier skal bli prioritert for ny asfalt eller oppgradering.

 

Porsgrunnsbrua stenges for vedlikehold

Porsgrunnsbrua på fylkesvei 356 skal vedlikeholdes i høst. 

Brua blir derfor helt stengt for trafikk fra mandag 25. september til og med 6. oktober. Det vil etter planen foregå arbeid på brua i om lag seks uker, noe som kan føre til stengt bru også etter dette. 

Det er i hovedsak to jobber som skal gjøres på brua – både veibommene og akslingene på begge bruklaffene skal skiftes ut. 

Disse akslingene har vært i drift siden brua åpnet i 1957 og er derfor modne for utskiftning. Av sikkerhetshensyn vil akslingene byttes én og én. Dette er deler som ikke er hyllevare. Akslingene vil derfor bli tatt ut, sendt på verksted der det blir laget en kopi, som så blir satt tilbake. 

Kollektivtransport vil gå via Frednesbrua i perioden Porsgrunnsbrua er stengt. 

Porsgrunnsbrua vil også være stengt for båt- og skipstrafikk som er avhengig av bruåpning i hele perioden vedlikeholdet pågår. 

Vi beklager de ulempene dette medfører for dem som ferdes både til lands og til vanns.

Publisert: 10.12.2019 Oppdatert: 19.09.2023 kl.14.24