Vedlikeholdsarbeid

Vi har 3100 kilometer med fylkesvei i Vestfold og Telemark. Dette veinettet må strøs, brøytes, feies og på alle mulige måter driftes. I tillegg skal veiene holdes i stand og vedlikeholdes.

Det er fylkeskommunens ansvar å sørge for fylkesveinettet, slik at både vi som bor her og alle som ferdes gjennom fylket vårt har veier der vi kan ferdes trygt, enten vi kjører bil, sykler eller tar bussen.

Vi jobber kontinuerlig for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet

Standarden på veinettet i fylket vårt varierer dessverre veldig. Vi har beregnet at det ville koste rundt fire milliarder kroner å oppgradere hele fylkesveinettet i fylket til den standarden vi ønsker. Det har ikke fylkeskommunen alene økonomi til å klare.

Fylkeskommunen jobber derfor kontinuerlig opp mot statlige myndigheter for å få mer statlige midler til å sette fylkesveiene i bedre stand.  I mellomtiden gjør fylkespolitikerne hvert år den krevende jobben det er å velge hvilke av våre sterkt vedlikeholdstrengende veier skal bli prioritert for ny asfalt eller oppgradering.

Oppgradering 2021-2025

Hovedutvalg for samferdsel har bevilget 264 millioner kroner til å oppgradere 14 fylkesveistrekninger i Vestfold og Telemark i perioden 2021-2024. I samme periode er det bevilget over 200 millioner kroner til rassikring på ni ulike steder i fylket.

I 2021-2022 skal fem broer i fylket bli oppgradert.

I saken som politikerne hadde til behandling kan du se hvilke  vegstrekninger, rassikringsprosjekter og broer dette omfatter. Sakspapirene og vedtaket i saken finner du her. 

Vedlikeholdsprosjekter

Under finner du informasjon om større vedlikeholdsprosjekter på fylkesveiene våre.

Dypstabilisering sommer 2021

I fjor sommer startet Vestfold og Telemark fylkeskommune arbeid med dypstabilisering på fem ulike strekninger i fylket.  Dypstabilisering gjøres for at veidekket skal holde i flere år enn det vil gjøre dersom man bare legger ny asfalt på hullete vei. 

Dette innebærer at asfalten i veibanen blir frest vekk, og kvernet opp. Deretter kjøres det på ny pukk, som blandes inn i asfaltrestene. Denne blandingen tilsettes bitumen, som er den oljeblandingen man bruker i asfalt. Dette må sette seg i noen dager før man legger asfalt på toppen.  

Sommeren 2022 vil det bli lagt et lag asfalt på toppen, et såkalt slitelag. Dette gjøres året etter at jobben er ferdig for å sikre at underlaget har satt seg. 
 
Disse strekningene ble dypstabilisert i fjor:
Fylkesvei 3374 Fikkjebakke - Høynesmyr 
Fylkesvei 3374 Neslandsvatn - Heldøla 
Fylkesvei 3020 Roligheten - Rauan 
Fylkesvei 359 Kleppe Bru - Bø stasjon 
Fylkesvei 37 Mæl - Prestura  
 
Kontakt: Heidi Næss Midtskogen, byggeleder Vestfold og Telemark fylkeskommune, telefon: 959 00 781.

Arbeid på fv. 355 Fyresdalveien -

Vestfold og Telemark fylkeskommune held på å fjellsikra fylkesveg 355, og må difor stenga vegen eit par stader mellom Fyresdal sentrum og krysset mot riksveg 41.

Vegen blir stengt frå måndag 30. august, og vil vera stengt:

  • Måndag til onsdag: 08.00 -14.00,  og 15.00 -19.30 
  • Torsdagar: 08.00 -14.00.

Resten av døgnet og veka vil vegen vere open for fri ferdsel.

Arbeidet er allereie godt i gang, med manuell dirigering på staden.

AMK, Vegtrafikksentralen, kommunen, kollektiv og liknande er kontakta og det blir gjort avtale om at dei kan passera ved behov.

Det er satt opp skilt med informasjon.

 

 

 

 

Publisert: 10.12.2019 Oppdatert: 11.01.2022 kl.12.35