Vedlikeholdsarbeid

Vi har 3100 kilometer med fylkesvei i Vestfold og Telemark. Dette veinettet må strøs, brøytes, feies og på alle mulige måter driftes. I tillegg skal veiene holdes i stand og vedlikeholdes.

Det er fylkeskommunens ansvar å sørge for fylkesveinettet, slik at både vi som bor her og alle som ferdes gjennom fylket vårt har veier der vi kan ferdes trygt, enten vi kjører bil, sykler eller tar bussen.

Vi jobber kontinuerlig for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet

Standarden på veinettet i fylket vårt varierer dessverre veldig. Vi har beregnet at det ville koste rundt fire milliarder kroner å oppgradere hele fylkesveinettet i fylket til den standarden vi ønsker. Det har ikke fylkeskommunen alene økonomi til å klare.

Fylkeskommunen jobber derfor kontinuerlig opp mot statlige myndigheter for å få mer statlige midler til å sette fylkesveiene i bedre stand.  I mellomtiden gjør fylkespolitikerne hvert år den krevende jobben det er å velge hvilke av våre sterkt vedlikeholdstrengende veier skal bli prioritert for ny asfalt eller oppgradering.

Oppgradering 2021-2025

Hovedutvalg for samferdsel har bevilget 264 millioner kroner til å oppgradere 14 fylkesveistrekninger i Vestfold og Telemark i perioden 2021-2024. I samme periode er det bevilget over 200 millioner kroner til rassikring på ni ulike steder i fylket.

I 2021-2022 skal fem broer i fylket bli oppgradert.

I saken som politikerne hadde til behandling kan du se hvilke  vegstrekninger, rassikringsprosjekter og broer dette omfatter. Sakspapirene og vedtaket i saken finner du her. 

Vedlikeholdsprosjekter

Under finner du informasjon om større vedlikeholdsprosjekter på fylkesveiene våre.

Fv. 3352 Tangvallveien

Fra 18.05.2021 til og med 18.06.2021 blir fylkesvei 3352 ved Tangvallkleiva stengt for all trafikk, inkludert gående og syklende, på grunn av rydding og sikring av fjellskjæringen i Tangvallkleiva. Arbeidet skulle etter opprinnelig plan blitt ferdig 3.6, men har vist seg å være mer omfattende og dermed tidkrevende enn forutsett. 

Arbeidet inkluderer fjerning av trær og løse steiner, for å sikre trygg veibane for trafikken på Tangvallveien. Her kan du se hvorfor det er viktig å renske opp og sikre veien:

IMG_2133.jpgIMG_2130.jpgIMG_2131.jpgIMG_2132.jpg

Omkjøring er via Stathelle, og blir skiltet:

Skiltplan fv 3352 Tangvallveien.jpg
Skilting i forbindelse med vedlikeholdsarbeid på Tangvallveien, mai 2021

Det er Mesta som utfører arbeidet.  
Kontaktperson er prosjektleder i Mesta Geir Pettersen, mob. 909 45 338.

 

 

 

 

 

Publisert: 10.12.2019 Oppdatert: 11.06.2021 kl.14.12