Arbeidsvarsling

Søknad om arbeidsvarsling på fylkesvei i Vestfold og Telemark

Mal for søknad om arbeidsvarsling

Alle søknader om arbeidsvarsling på fylkesvei skjer ved bruk av mal for søknad om arbeidsvarsling.

Last ned mal for søknad om arbeidsvarsling.

Innsending av søknad

Søknad om arbeidsvarsling på fylkesvei sendes til Vestfold og Telemark fylkeskommune på e-post. 

Send søknad om arbeidsvarsling

Fylkeskommunen vil gå igjennom arbeidsvarslingsplanene og forberede disse for vedtak i Statens vegvesen.

Retur av mangelfulle søknader

Søknader som er mangelfulle returneres. Dette inkluderer også søknader som ikke er godt nok utarbeidet. Et typisk eksempel på dette er manglende forståelse av risiko og/eller samsvar mellom risikoen som er vist og de tiltakene (varsling og sikring) som det søkes om å benytte.

For ytterligere informasjon om arbeidsvarsling, krav og risikovurderinger, se Statens vegvesens nettside.

Publisert: 10.12.2019 Oppdatert: 06.01.2020