Asfaltprogram

Fylkestinget vedtok budsjett- og økonomiplan i desember 2022, og samtidig hvilke strekninger som vil få ny asfalt i 2023.

 
Her kan du se kart over strekningene som skal asfalteres i 2023. Åpne kartet i fullskjerm.
 
Dette gjelder både fylkesveier, og gang- og sykkelveier. 
 
Det totale asfaltbudsjettet er på 93 millioner kroner. 

I løpet av sesongen skal vi også ferdigstille prosjekter som ble påbegynt i fjor sommer. Noen større asfaltprosjekter, som dypstabilisering og masseutskifting, må skje over flere sesonger for at effekten av dem skal vare. 

Nattarbeid

Arbeid på de mest trafikkerte veiene vil i all hovedsak foregå på nattestid. Dette gjelder også for gang- og sykkelveier som ligger langs veier der det er mye trafikk. Vi beklager at dette vil medføre noe støy for de som bor langs de aktuelle strekningene. 

Arbeid på stengt vei

Enkelte steder er vi også nødt til å stenge veien for å få gjennomført arbeidet. På de aktuelle strekningene vil det bli satt opp skilt minst tre dager i forveien, og berørte naboer vil få varsel via SMS. 

Ta hensyn ved passering

Dersom du passerer på steder der vi arbeider, ber vi deg om å følge skilt og anvisninger fra trafikkdirigentene. De er der for at arbeiderne skal ha en trygg arbeidsplass og at du som trafikant kommer trygt og sikkert gjennom arbeidsområdet.

Publisert: 18.01.2022 Oppdatert: 13.03.2023 kl.12.03

Har du spørsmål om fylkesvei?