Bruer og bruåpninger

Vestfold og Telemark fylkeskommune drifter og vedlikeholder en rekke veibruer. Flere av disse er klaffebruer, som kan åpnes for passerende båttrafikk.
Buss oppå Porsgrunnsbrua.
Buss opå Porsgrunnsbrua. Foto: Eva Susanne Drugg

Søsterbruene Porsgrunnsbrua i Porsgrunn og Kanalbrua i Tønsberg er de to bruene på fylkesveinettet som åpnes hyppigst for trafikk. 

Porsgrunnsbrua 

Porsgrunnsbrua på fylkesvei 356 ble tatt i bruk i 1958. Brua åpnes både for nyttetrafikk og for fritidsbåter. Seilingshøyden under brua er 8 meter. 

Porsgrunnsbrua har ikke faste åpningstider. 

Følgende rutine gjelder for åpning av Porsgrunnsbrua (fra og med 11.7-22: 

 • Nyttetrafikk vil alltid kunne passere.
 • I helgene er det ingen regulering.
 • På hverdager åpnes ikke brua for fritidsbåter mellom klokka 07.00 og 09.00, og mellom klokka 15.00 og 17.00.
 • Ellers i døgnet begrenses bruåpningene til hver halve time.
 • For å bestille bruåpning må man ta kontakt med Vegtrafikksentralen på telefon 35 93 16 08 eller kalle opp på VHF-kanal 12, bruk kallesignal «Bruvakta Porsgrunn».

Kanalbrua

Kanalbrua på fylkesvei 308 ble bygget i 1957. Brua er eneste kjøreforbindelse mellom Tønsberg og Nøtterøy og Tjøme. Seilingshøyden under brua er om lag tre meter. For båter som ikke går under Kanalbrua er det mulig å seile rundt Nøtterøy for å komme inn og ut av Tønsberg. 

Kanalbrua åpnes til faste tider i døgnet.

Bruåpninger sommer, alle dager:

 • Kl. 09.05
 • Kl. 12.05
 • Kl. 14.05
 • Kl. 16.05 (kun lørdag og søndag)
 • Kl. 18.05
 • Kl. 20.05

Sommersesongen varer fra 8. april til 15. september.

Bruåpninger vinter

Om vinteren må åpning av Kanalbrua bestilles. Brua kan åpnes til følgende tider:

 • Kl. 09.05
 • Kl. 12.05
 • Kl. 14.05

Brua åpnes ikke i helger og på helligdager i vinterhalvåret. Vintersesongen varer fra 16. september til 7. april. 

For å bestille bruåpning, ring 958 39 800.

Publisert: 28.06.2022 Oppdatert: 04.07.2022 kl.10.38