Drift og vedlikehold

Drift og vedlikehold er et av flere aktive virkemidler fylkeskommunen bruker for at ferdselen på fylkesveiene skal være trafikksikker for deg som trafikant, enten du kjører selv, busser eller sykler.

God drift og vedlikehold skal også bidra til å gjøre det mer attraktivt å gå til jobb en vinterdag framfor å måke fram bilen og kjøre til jobb.

Dette skjer blant annet gjennom å prioritere dekkelegging, feiing og vinterdrift av gang- og sykkelanlegg. Mye av dagens samfunnsaktivitet forutsetter et fungerende veinett. Drift og vedlikehold er nødvendig for å opprettholde veinettets funksjon.

Hvert år avgjør fylkespolitikerene hvilke veier som blir asfaltert, og hvor mye penger som skal brukes på asfaltering og drift og vedlikehold.

Publisert: 10.12.2019 Oppdatert: 12.12.2019 kl.11.13