Hendelser på vei

Vi har 3100 km med fylkesvei i Vestfold og Telemark. Til tider skjer det ting som berører veiene - ras, flom - og ulykker.  På denne siden finner du informasjon om pågående hendelser, sortert etter fylkesveinummer.

Fv 3434 Gausetveien

Midlertidig og begrenset åpning av Gausetveien i påsken

 

Gausetveien etter sprengning

Fv. 3434 Gausetveien åpnes midlertidig og med strenge begrensninger i forbindelse med påsken. Veien har vært stengt ved Trengsle etter steinraset som skjedde natt til søndag 14. mars. Veien blir nå åpnet i et strengt begrenset tidsrom i forbindelse med påske.

Veien vil kun være åpen mellom klokken 09:00 og kl 15:00, fra lørdag 27. mars til mandag 5. april.

Merk at veien kan bli stengt på kort varsel dersom det skulle komme nye steinsprang eller skred.

Sikringsarbeidet starter opp igjen tirsdag etter påske, 6.april. Siste gjennomkjøringsdag blir derfor mandag 5.april kl. 15:00. Etter dette blir veien stengt, og det blir ikke åpent for gjennomkjøring før sikringsarbeidet er ferdig.  

Historikk

Raset er utløst av en steinblokk 270 m oppe i fjellsiden. Krevende terreng, bratt fjellside og dårlige snøforhold gjør arbeidet med å sikre fjellsiden krevende, ikke minst pga. vanskelig tilkomst for de som skal utføre arbeidet. 

Her kan du se video fra skredområdet.

 

19.03 Gausetveien.jpg

Torsdag 25.03 - vellykket sprenging gjør at veien kan åpnes midlertidig

Vanskelig tilgjengelig terreng har gjort det nødvendig å hente inn fjellsikrere fra rundt om i landet for å sikre fjellsiden. Rundt 5000 tonn med steinmasser som sto i fare for å rase ned på veien har nå blitt sprengt vekk.

Den siste sprengningen ble utført onsdag 24.mars.  Selv om det fortsatt gjenstår en del  opprenskningsarbeid i området rundt veien, har vi klart å rydde selve veibanen tilstrekkelig til at veien kan åpnes for en kort periode i påsken, ikke minst for å etterkomme sterke ønsker fra fastboende og hytteturister.

Her kan du se video fra sprengingen. 

 

Tirsdag 23.03 - store steinmasser må sprenges ut

Fjellsikrerne kom på plass forrige uke, og fjellsiden er nå undersøkt av dem og av geolog. 

Det er dessverre funnet større partier med dårlig stein som må fjernes. Dette må delvis skytes ned, og dels kan noe fjernes med kompressor. 

Det er dermed fare for nye steinsprang, og veien må derfor fortsatt holdes stengt. 

For å sette det litt i perspektiv, så er blokken som raste ut natt til søndag på anslagsvis 150-200 tonn. Overhenget som står igjen er antatt til å være på ca. 2000 tonn, og det andre partiet som skal ned er anslagsvis 3000 tonn.

Steinras Gausetveien.jpg

Inntil fjellmassene er fjernet og vi ser hvor stor skade det blir på veien under, kan vi ikke si når veien kan åpnes igjen. Snøskuter-traseen på den andre siden av elven er fortsatt eneste mulighet til å komme forbi strekningen. 

 

Tirsdag 16.3.21 - henter inn fjellsikrere fra hele landet

Vi henter nå inn fjellsikrere fra andre pågående jobber i henholdsvis Alta, Trondheim og Kristiansand. De ankommer stedet på torsdag formiddag. Vi vil fly større utstyr og materiell opp med helikopter, mens mindre utstyr og personell kjøres inn med snøscooter. 

Det er vanskelig å si hvor lang tid rensk og sikring av fjellsiden kan ta, men foreløpig estimerer vi 2-3 uker. Vår første prioritet er å åpne veien for kontrollert gjennomkjøring for fastboende slik at de kommer seg på jobb og skole. 

Det er viktig å presisere at dette gjelder kun for fastboende og ikke øvrig trafikk i første omgang. Åpning for øvrig trafikk kan vi på nåværende tidspunkt ikke si noe om.

 

 

Publisert: 15.03.2021 Oppdatert: 26.03.2021 kl.14.21