Feil på fylkesvei

Har du oppdaget hull eller skader på fylkeskommunal vei som bør utbedres?

Feil kan meldes til Vegtrafikksentralen på følgende måter:

Erstatningsansvar

Av og til skjer det. Du kjører i et hull vi ikke har rukket å tette.

Det kan bli betydelige skader på kjøretøyet om man kjører i et slikt hull, og spørsmålet er hvem skal betale for reparasjonene av slike skader. Vi har laget en artikkel og en film som sier noe om dette. Klikk på lenken og få mer informasjon.

Hvem tar regninga?

Les også: Hvem tar regninga?

Søk erstatning

Feil på kommunal vei?

Har du oppdaget hull eller skader på kommunal vei som bør utbedres, må du ta kontakt med den aktuelle kommunen.

Hvem eier veien?

Statens vegvesen sitt Vegkart viser offentlig informasjon om Norges veier fra Nasjonal vegdatabank.

Publisert: 04.06.2019 Oppdatert: 25.08.2023 kl.09.09