Grønn Jyllandskorridor

Jyllandskorridoren er transportveien som knytter Sør-Norge sammen med kontinentet via havnene i Larvik, Grenland og Kristiansand.
Containerhavnen i Larvik. Foto Larvik havn

En sammenhengende, og grønn Jyllandskorridor

Jyllandskorridoren er en transportkorridor i Vest-Skandinavia som forbinder Norge, Sverige og Danmark via Jylland med Hamburg og resten av Europa.

Rollup_Jyllandskorridor.jpg
Jyllandskorridoren.
Grafikk: Maria Rustad / VTFK

Jyllandskorridoren er en multimodal transportkorridor som omhandler vei, bane og sjø. Det går daglige ferger fra Larvik, Langesund og Kristiansand til Hirtshals, samt fra Rogaland. 

Korridoren representerer den korteste transportveien til kontinentet og kobler Norge på EUs transportnettverk. Den fungerer også som en viktig avlastning til korridoren over Oslo-Gøteborg. Korridoren er også meget viktig for næringslivets transporter både i Norge og Danmark. 

Vestfold og Telemark fylkeskommune, Agder fylkeskommune og de danske regionene Nord-Jylland og Midt-Jylland har tatt initiatitiv til et forprosjekt for å utvikle et mer effektivt og miljøvennlig transporttilbud i Jyllandskorridoren.

Se kart over Jyllandskorridoren i full størrelse

EUs kjernekorridorer (TEN-T)

EU har forlenget ScanMed-korridoren med Jyllandskorridoren opp til Hirtshals/ Fredrikshavn i Danmark (Connecting Europe Facility Regulation, 2021), hvilket gir nye muligheter for finansiering av transport og fylle- og ladeinfrastruktur i korridoren.

Trans-European-Transport-Network-(TEN-T).jpg

Les mer om EU:s TEN-T kjernekorridorer (in English).

Østlandssamarbeidet har laget en fin video om Jyllandskorridoren:

Grensekryssende samarbeid i Jyllandskorriden (Interreg ØKS-prosjekt)

Det er muligheter for å gjøre transporttilbudet mellom Sør-Norge og Nord-Danmark mer effektivt og miljøvennlig. Vestfold og Telemark fylkeskommune, sammen med Agder fyleskommune, Region Nordjylland og Region Midtjylland har gjennomført et forprosjekt innenfor rammen for Interreg Øresund-Kattegatt-Skagerrak (ØKS) programmet om utviklingen av Jyllandskorridoren. Forprosjektet har kartlagt behovene for oppgradering av infrastrukturen i korridoren, mulighetene for fylling- og lading med grønne drivstoff er, samt avdekket transportaktørenes ønsker om utvikling av korridoren. 

Med utgangspunkt i forprosjektet jobber nå regionene sammen med et antall aktører i Jyllandskorridoren med å utvikle en søknad om et hovedprosjekt som skal sendes Interreg ØKS høsten 2022.

Interessenter og partnere inviteres til å ta kontakt for mer informasjon om mulighetene i Jyllandskorridoren, eller i samarbeid om et hovedprosjekt.

Forslag til arbeidspakker

Det foreslås at arbeidet foregår i arbeidspakker på følgende temaer:  

  1. Prosjektledelse og kommunikasjon
  2. Multimodale løsninger på tvers av vei, sjø og bane
  3. Bærekraftige drivstoffer 
  4. Benchmarking og posisjonering
Nordisk Transportpolitisk Nettverk

Jyllandskorridor-prosjektet er forankret i Nordisk Transportpolitisk Nettverk. Les mer om nettverket og forprosjektet.

Nordisk-Transportpolitisk-Nettverk.jpg
Verksted og årsmøte i Nordisk Transportpolitisk Nettverk 8.-9. oktober 2021 

Les mer:

Oppdatert: 31.10.2022 kl.11.20

Vi jobber etter

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

For information in English

Green Jutland Corridor

Linda Carolina Ehnmark
Rådgiver