Mobilitetspunkt Tønsberg

Sammen med Tønsberg kommune er vi i gang med å samle flere ulike fremkomstmidler på samme sted, og kaller det et mobilitetspunkt. Fra disse mobilitetspunktene kan du leie bil, sykkel eller elsparkesykkel – det som måtte passe for din aktuelle reise. Dette er et pilotprosjekt. Punktet på Tønsberg stasjon åpnet 29. september, de andre åpner i løpet av oktober.
Mobilitetspunktet ved Tønsberg stasjon.
Foto: Illustrasjon: JAJA Architects

I Tønsberg er det planlagt å ha tre mobilitetspunkter. Med mobilpunkter ønsker Tønsberg kommune å gjøre de miljøvennlige transportformene mer synlig og tilgjengelig. Det skal være enkelt å gjøre miljøvennlige transportvalg i byen.

Stasjonsplassen

Åpnet

Mobilitetspunkt Tønsberg stasjon
 Mobilitetspunkt Tønsberg stasjon. Illustrasjon: JAJA Architects

Utenfor togstasjonen i Tønsberg vil det være bysykler og delingsbiler som kan leies, sykkelparkering i skap og muligheter for å reparare sykkelen.

St. Olavsgate

Åpner i løpet av okober

 Mobilitetspunkt St. Olavsgate. Illustrasjon: JAJA Architects
 Mobilitetspunkt ST. Olavsgate. Illustrasjon: JAJA Architects

Kaldnes

Åpner i løpet av oktober

Mobilitetspunkt Kaldnes
 Mobilitetspunkt Kaldnes. Illustrasjon: JAJA Architects

Om prosjektet

Tønsberg kommune har i samarbeid med Vestfold og Telemark fylkeskommune sett på løsninger for å gjøre det enklere å reise mer bærekraftig. I første omgang etablerer vi tre mobilitetspunkter i Tønsberg sentrum: på Tønsberg stasjon, Kaldnes og i Sørbyen. Dette er et pilotprosjekt.

Bakgrunn for prøveprosjektet

 • Når flere kan dele samme transportmiddel, trenger vi mindre areal til private transportmidler i byen, og det blir mer plass til opphold og lek.
 • Det er rimeligere å dele på kostnaden for transportmidler enn at alle skal eie selv.
 • En gjennomsnittlig familie kan halvere kostnadene til bilhold gjennom bildeling.
 • Mange av dem som bor sentralt, får dekket transportbehovet sitt med å gå, sykle, ta buss og tog, men innimellom er det også behov for bil.
 • Vi ønsker økt bevegelsesfrihet for flere samfunnsgrupper, et friskere bymiljø og et tilbud som skal være økonomisk tilgjengelig for flest mulig. 

Samarbeid med flere aktører

Mobilitetspunktene er et prøveprosjekt som Tønsberg kommune skal drifte i et år, og dette gjøres i samarbeid med flere leverandører av mobilitetstjenester. 

 • På alle mobilitetspunktene vil Getaround ha tilgjengelige biler som kan leies på timesbasis. Disse leveres av Gjermundsen Auto. Bilene vil bestå av ulike modeller som dekker de fleste behov.
 • Elsparkesykkel fra Surf, som første eller siste del av reisen, finnes allerede i byen, men vil samles med andre tjenester på mobilitetspunktene.
 • Det blir også flere trygge sykkelparkeringer fra Bikely i tilknytning til mobilitetspunktene.

Mobilitetspunktet ved jernbanestasjonen vil være det største og ha flest tjenester. I tillegg til leie av delebil, elsparkesykkel og elsykkel, vil du også kunne reparere din egen sykkel i Frelsesarmeens sykkelverksted Pedalkraft. Sykkelverkstedet etableres med støtte fra Sparebankstiftelsen.

Tilgjengelige tjenester

 • Delingsbil (utleie)
 • Skap for oppbevaring av sykkel
 • Utleie EL-sparkesykler
 • Utleie sykler
 • Kort avstand til buss 

Leie bildelingsbil med Getaround-appen

Last ned Getaroundappen fra Google Play 
Last ned Getaroundappen fra App Store

Finn en bildelingsbil via Getaround.com fra nettside

Leie plass i sykkelskap med Bikely-appen

Last ned Bikelyappen for Google Play
Last ned Bikelyappen for App Store

Leie EL- sparkesykkel med Surf-appen

Last ned Surf for Google Play

Last ned Surf for Apple Store