Tilskudd

TT-ordningen (tilrettelagt transport)

TT-ordningen er et tilbud til personer som på grunn av sterk og varig forflytnings- og/eller orienteringsordning, ikke kan bruke ordinær kollektivtransport

Les mer om og hvordan du kan søke om TT-kort

Trafikksikkerhet

Fylkeskommunen tilbyr ulike støtteordninger for å underbygge arbeidet med trafikksikkerhet

Trafikksikkerhetsordningen

Trafikksikkerhetsordningen for Vestfold og Telemark fylkeskommune er opprettet for å gjennomføre tiltak i samardbeid med kommunene. Kommunene kan søke om midler til ikke-fysiske tiltak samt prosjekter på kommunal og fylkeskommunal veg. Søknadene ferdigbehandles i årets siste møte i Hovedutvalg for samferdsel, prosjektene gjennomføres i det påfølgende år.

Trafikksikkerhet i nærmiljøet

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg i Vestfold og Telemark(FTU) fordeler midlene til organisasjoner og enkeltpersoner for trafikksikkerhetstiltak i nærmiljø. Støtten til hvert enkelt tiltak, er maksimalt 50 000 kroner. Søknadene behandles fortløpende. Betingelsen er også slik at støtten som ytes, kan finansiere inntil 60 prosent av kostnadene av tiltaket. Den som søker, enkeltperson eller organisasjon, må selv være med i prosjektet i form av egeninnsats eller annet som tilsvarer de resterende 40 prosent av kostnadene.

Det er viktig at alle som vil søke om noe som berører offentlig veg, må avklare det med rette veimyndighet.  Fra 1. januar i år har fylkeskommunen overtatt administrasjonen av alle fylkesveier i Vestfold og Telemark fylke. Derfor må alle spørsmål som berører fylkesveier, rettes til fylkeskommunen.  Er det en kommunal vei, så er det den enkelte kommune som må kontaktes. Statens vegvesen har ansvaret for riksvegene.

Søk her

 

Publisert: 23.05.2019 Oppdatert: 07.05.2020 kl.21.52