448

Tilskudd

TT-ordningen (tilrettelagt transport)

TT-ordningen er et tilbud til personer som på grunn av sterk og varig forflytnings- og/eller orienteringsordning, ikke kan bruke ordinær kollektivtransport

Les mer om og hvordan du kan søke om TT-kort

 

Trafikksikkerhet

Fylkeskommunen tilbyr ulike støtteordninger for å underbygge arbeidet med trafikksikkerhet

Trafikksikkerhetsordningen

For kommuner - (under utvikling)

Trafikksikkerhet i nærmiljøet

For organisasjoner, velforeninger og lignende - (under utvikling)

 

 

 

Oppdatert: 26.09.2019