TT-ordning

TT-ordningen er et tilbud til personer som på grunn av sterk og varig forflytnings- og/eller orienteringsordning, ikke kan benytte ordinær kollektivtransport.

Hensikten er å gi et transporttilbud for sosiale formål til denne gruppen. Ordningen bidrar således til mulighet for deltakelse og likestilling i samfunnet, og økt livskvalitet for den enkelte.

Hva er TT-ordningen?

Transportordningen er er en frivillig fylkeskommunal oppgave og er ment som et supplement til andre rettighetsbaserte ordninger. Den skal ikke brukes til reiser som dekkes av andre. NAV gir deg informasjon om andre ordninger, som for eksempel helse- og arbeidsreiser

Reglement og retningslinjer

Vestfold og Telemark fylkeskommune er vedtaksmyndighet fra 01.01.2021 når felles regelment og retningslinjer for regionen vil være på plass.

Inntil dette er på plass er det eksisterende reglement og retningslinjer for Vestfold og Telemark som gjelder.

Slik søker du

Du finner søknadsskjema, reglement og retningslinjer for Vestfold og Telemark i hver sin informasjonsboks på denne nettsiden om TT-ordningen.

Søknaden sender du til din bostedskommune for saksbehandling. Hvis du har spørsmål om ordningen tar du kontakt med kommunen din.

Slik søker du i Vestfold

Transportordningen omfatter kun personer med folkeregistrert adresse i Vestfold. Tilbud til brukergruppene:

Brukere i gruppe 1: kr. 6.000.- per år

Brukere i gruppe 2: kr. 2.000.- per år

Egenandel: kr. 35.- pr. reise.

Slik søker du

Søknaden sender du til hjemkommunen for vurdering. Kommunene sender deretter søknaden til fylkeskommunen for endelig avgjørelse.

For klager på enkeltvedtak er det opprettet en særskilt klagenemnd oppnevnt av Fylkestinget. Rogaland Taxi AS drifter ordningen. Er du godkjent bruker og har spørsmål om restbeløp, mistet kort og lignende ringer du tlf. 51 90 90 01 (døgnåpen linje).

Retningslinjer, reglement og skjemaer

Reglement

Søknadsskjema

Legeattest

Vurderingsskjema

Har du spørsmål?

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Telefon: 35 91 70 00

Send e-post:post@vtfk.no


Slik søker du i Telemark

Transportordningen omfatter kun personer med folkeregistrert adresse i Telemark. Søknaden sender du til hjemkommunen for saksbehandling. Hvis du har spørsmål om ordningen kan du ta kontakt med kommunen din.

Retningslinjer, reglement og skjemaer

Retningslinjer for TT-ordning

Reglement for saksbehandling

Søknadsskjema bokmål, pdf

Søknadsskjema bokmål, word

Søknadsskjema nynorsk, word

Søknadsskjema nynorsk, pdf

Legeerklæringsskjema bokmål, word

Legeerklæringsskjema bokmål, pdf

Legeerklæringsskjema nynorsk, word

Legeerklæringsskjema nynorsk, pdf

Har du spørsmål?

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Telefon: 35 91 70 00

Send epost: post@vtfk.no

Klagerett

Er du uenig i avgjørelsen har du rett til å klage på vedtaket. Du sender skriftlig klage med ny legeattest til Vestfold og Telemark fylkeskommune som vil behandle saken din. Klagefristen er tre uker fra du mottok vedtaket.

Publisert: 23.05.2019 Oppdatert: 10.02.2020 kl.11.03