TT-ordning

TT-ordningen er et tilbud til personer som på grunn av sterk og varig funksjonsnedsettelse, fysisk og/eller psykisk, ikke kan benytte ordinær kollektivtransport.

Dette er TT-ordningen

Hensikten er å gi et transporttilbud for sosiale formål. Ordningen bidrar således til mulighet for deltakelse og likestilling i samfunnet, og økt livskvalitet for den enkelte.

Transportordningen er en frivillig fylkeskommunal oppgave, det er ingen lovfestet rett til slik transport. Ordningen er ment å dekke fritidsreiser. Reiser til og fra arbeid- og utdanningstilbud, lege, sykehus eller annet behandlingstilbud er forutsatt dekket av andre stønadsordninger.

Transportordningen omfatter kun personer med folkeregistrert adresse i Vestfold og Telemark.

Du finner reglement, søknadsskjema og standardisert legeerklæring på denne nettsiden om TT-ordningen.

Slik søker du

Søknaden og legeerklæring sender du til din hjemkommune for vurdering. Kommunen sender deretter søknaden og vedlegg til fylkeskommunen for endelig avgjørelse. Fylkeskommunen sender ut vedtak til søkeren.

Reisetilskudd

Brukere av TT-ordningen får tildelt reisetilskudd to ganger pr år, henholdsvis 1.juli og 1.januar. Reisetilskuddet for siste halvår 2021 er satt til kr 2.125. Beløpet fylles opp på TT-kortet 1.juli. Fastsettelse av årlig reisetilskudd for 2022 fastsettes innen utgangen av 2021.

Reglement og skjemaer

Reglement for TT-ordningen i VTFK 16.11.2021.pdf

Nynorsk Reglement for TT-ordningen i VTFK 11.16.2021.pdf

SØKNADSSKJEMA TT-ORDNINGEN VTFK - digitalt skjema.pdf

Nynorsk SØKNADSSKJEMA TT-ORDNINGEN VTFK - digitalt skjema.pdf

LEGEERKLÆRING TT-ORDNINGEN VTFK_digitalt skjema.pdf

Nynorsk LEGEERKLÆRING TT-ORDNINGEN VTFK - digitalt skjema.pdf

VURDERINGSSKJEMA TT-ORDNINGEN VTFK - digitalt skjema.pdf

Nynorsk VURDERINGSSKJEMA TT-ORDNINGEN VTFK - digitalt skjema.pdf

Har du spørsmål?

Hvis du har spørsmål om TT-ordningen kan du kontakte din hjemkommune eller fylkeskommunen.

Vestfold og Telemark fylkeskommune
Telefon: 35 91 70 00

Send e-post: post@vtfk.no

Rogaland Taxi AS drifter TT-ordningen. Er du godkjent bruker og har spørsmål om restbeløp, mistet TT-kort og lignende ringer du tlf. 51 90 90 01 (døgnåpen linje).

Klagerett

Er du uenig i avgjørelsen har du rett til å klage på vedtaket. Du sender skriftlig klage med ny legeerklæring til Vestfold og Telemark fylkeskommune som vil behandle saken din. Klagefristen er tre uker fra du mottok vedtaket.

Publisert: 23.05.2019 Oppdatert: 11.01.2022 kl.15.11