Veiprosjekter

Fra 1. januar 2020 har Vestfold og Telemark ansvaret for å utvikle, drifte og vedlikeholde 3100 kilometer fylkesvei.

Hovedprioriteringen for fylkeskommunen er å sikre forutsigbar og trygg fremkommelighet for innbyggere og næringsliv på veiene og som kollektivreisende i den nye regionen.

Les mer om ambisjoner og prioriterte oppfølgingsområder i Budsjett og økonomiplan 2020-2023

 

Bypakker

Bypakke Tønsberg-regionen

Bypakke Tønsberg-regionen

Bypakke Grenland

Bypakke Grenland

I din kommune

Bamble

Fv. 353 Rugtvedt-Surtebogen

Holmestrand

Fv. 900 Holmestrand

Horten

Fv. 310 Nykirke-Søndre Vegge

Larvik

Fv. 110 Reipbanegata

Fv. 301 Grevle-Søndersrød

 

Oppdatert: 17.02.2020