Fv 3000 Reipbanegata

Reipbanegata i Larvik skal legges  bedre til rette for gående og syklende.

Fylkesvei 3000 var tidligere fv. 110 og går i Reipbanegata fra krysset med fv. 303 (Dronningens gate) på Torstrand.  Veien skal rustes opp og legges bedre til rette for gående og syklende.  Samtidig med at dette arbeidet gjøres, ønsker Larvik kommune å oppgradere vann- og avløpssystemet i gata.  Fylkeskommunen og Larvik kommune samarbeider om prosjektet.


Reipbanegata skal rustes opp fra start til Hoffs gate

Det er en strekning på 270 meter fra starten av gata til Hoffs gate, som skal utbedres.  Byggingen er tenkt innenfor eksisterende eiendomsgrenser, det vil derfor ikke være nødvendig å gjennomføre en ny reguleringsplan.


Hele gateløpet må graves ned til tre-fire meter for å komme til VA-ledningene. Når gata bygges opp igjen, vil det bli både fortau og sykkelfelt på denne strekningen.

Forholdene skal legges bedre til rette for myke trafikanter i Reipbanegata i Larvik.

Fakta

Lengde: 270 meter

Byggestart: Vår 2020

Fase: Prosjektering

Ferdig: Vår 2021

 

Prosjekteringsleder:

Ann-Christine Hvatum,

tlf. 47 02 34 98

Byggeleder: Truls Jacobsen,

tlf. 48 21 18 66