Fv. 301 Grevle-Søndersrød

Det er i dag gang- og sykkelvei langs fv. 301 fra Stavern og fram til Grevle. Videre vestover er det ikke tilrettelagt for myke trafikanter.
Videre vestover er det ikke tilrettelagt for myke trafikanter. Området er attraktivt for turister og trafikken øker betraktelig i sommerhalvåret. Det oppleves som utrygt å ferdes på fylkesveien.
 
Fylkesvei 301 ved Skårabakken
Fv. 301 nær Skårabakken  Foto: Tor Arvid A. Gundersen
Det foreligger vedtatte reguleringsplaner for gang- og sykkelvei på strekningene Søndersrød-Berg (2,5 km) og Skårabakken-Grevle (4,2 km). Planlagt standard er gang- og sykkelvei med total bredde på 3,5 meter. Gang- og sykkelveien blir liggende 1,5 meter fra kjørevegen, adskilt med en grøft.
Utarbeidelse av anbudsmateriale pågår. Larvik kommune vil legge ny kloakkledning på Foldvik som del av prosjektet og det skal tilrettelegges for fiber på begge strekningene
 
Det er bevilget 95 millioner kroner til bygging av ny gang- og sykkelvei. . Det er planlagt at anbudet vil bli lagt ut høsten 2020.

Fakta

Lengde: 6 700 meter

Finansiering:

Spleiselag mellom Vestfold og Telemark fylkeskommune og Larvik kommune

Kostnadsramme: 90 millioner kroner

Start: Antatt 2020

Kommune: Larvik

Prosjekteringsleder:

Rune Gunnerød tlf. 99 29 28 72 rune.gunnerod@vtfk.no 

Byggeleder:

Truls Are Tvedt Jacobsen tlf. 48 21 18 66 mail: truls.jacobsen@vtfk.no