Fv. 301 Grevle-Søndersrød

Høsten i 2022 er vi ferdig med å  bygge drøyt seks kilometer med ny gang- og sykkelvei langs fylkesveien i dette populære ferie- og fritidsområdet.
I desember 2020 startet entreprenør Tveter & Lund å  bygge den nye gang- og sykkelveien videre vestover der det så langt ikke er tilrettelagt for myke trafikanter. Dette er et attraktivt området for turister og trafikken øker betraktelig i sommerhalvåret. Det oppleves som utrygt å ferdes på fylkesveien.
 
Fylkesvei 301 ved Skårabakken
Fv. 301 nær Skårabakken  Foto: Tor Arvid A. Gundersen
Når alt er ferdig vil det være gang- og sykkelvei på strekningene Søndersrød-Berg (2,5 km) og Skårabakken-Grevle (4,2 km).
 
Det bygges gang- og sykkelvei med total bredde på 3,5 meter. Gang- og sykkelveien blir liggende 1,5 meter fra kjørevegen, adskilt med en grøft.
 
Larvik kommune vil legge ny kloakkledning på Foldvik som del av prosjektet og det skal tilrettelegges for fiber på begge strekningene.
 
I tillegg skal 18 bussholdeplasser utvides til busslommer, og i retning Stavern blir det også leskur og sykelparkering.
 
Totalt skal det etablers vegbelysning over en strekning på 6,5 kilometer. 
 

 

Fakta

Lengde: 6 270 meter med nye g/s

Finansiering:

Spleiselag mellom Vestfold og Telemark fylkeskommune og Larvik kommune

Kostnadsramme: 90 millioner kroner

Start: Desember 2020

Ferdig: Høsten 2022

Kommune: Larvik

Prosjekteringsleder:

Rune Gunnerød tlf. 99 29 28 72 rune.gunnerod@vtfk.no 

Byggeleder:

Truls Are Tvedt Jacobsen tlf. 48 21 18 66 mail: truls.jacobsen@vtfk.no