Fv. 3126 Narverødveien

Den planlagte gang- og sykkelveien skal å gå fra området ved Solvindveien og ned mot Villaveien. Dette vil løfte trafikksikkerheten for de myke trafikantene i området.

Dette prosjektet skal sørge for at det blir sammenhengende gang- og sykkelvei fra Presterødkrysset langs fv. 3126 (gammelt nummer fv. 509) i retning Narverød.


Bredden på GS-veien vil bli tre meter asfaltert adskilt fra veien med en smal rabatt.

Fakta

Lengde:          375 meter

Finansiering:  
Vestfold og Telemark fylkeskommune

Start:               Første halvår 2021

Fase:               Prosjektering

Ferdig:             2021

Kommune:       Tønsberg

 

Lasse Sondbø
Byggeleder