Fv. 3126 Narverødveien

Dette prosjektet skal sørge for at det blir sammenhengende gang- og sykkelvei fra Presterødkrysset langs fv. 3126 (gammelt nummer fv. 509) i retning Narverød.


Bredden på GS-veien vil bli tre meter asfaltert adskilt fra veien med en smal rabatt.

Fakta

Lengde:          375 meter

Finansiering:   Vestfold og Telemark fylkeskommune

Start:               Antatt 2021

Fase:               Prosjektering

Ferdig:             2021

Kommune:       Tønsberg

Kontakt:           Lasse Sondbø