Fv. 313 Klokkerjordet

Kommunen har vedtatt en områderegulering for Sande sentrum, som innebærer at fv. 313 må flyttes lenger øst for å frigjøre mer plass på Klokkerjordet.

Kommunens plan fra 2015 tar for seg fortette sentrum og utvikle en urban landsby rundt kollektivknutepunkt. I planene blir det etablert anslagsvis 1 400 nye boenheter, 50 000 kvadratmeter nye næringsareal og i tillegg 25 000 kvadrater i Sande Næringspark.

For å få gjennomført kommunens planer, må eksisterende fv.313 flyttes på en strekning på cirka 1000 meter.

Det blir bygget nye rundkjøringer i begge ender av den delen som flyttes, ved bensinstasjonen og like ved der brua krysser over Gamle sørlandske i dag. Denne brua blir også revet, og det skal bygges nye gang- og sykkelveier i underganger ved begge rundkjøringene.

 

Fakta

Lengde: 1 000 meter

Finansiering: Vestfold og Telemark fylkeskommunen og Holmestrand kommune

Start:   Juni 2020

Ferdig: Høsten 2021

Åpnes: Oktober 2021

Kontakt: Trude Stenberg