Fv. 3240 Holmestrand sentrum

Ny vei skal bygges i den gamle jernbanetraseen utenom Holmestrand sentrum.
Bildet viser nåværende vei gjennom Holmestrand sentrum.

Strekningen går fra Skolegaten ved Bilet til Langgaten ved Kirkegaten. Hensikten er å redusere trafikkmengden gjennom sentrum, slik at Holmestrand kommune kan videreutvikle sentrumsområdene.

Veien vil delvis gå i den gamle jernbanetraseen og dels i den eksisterende kommunale veien Jernbanegata. 

Den nye veien er planlagt delvis i den nedlagte jernbanetraséen.
Den nye veien er planlagt delvis i den nedlagte jernbanetraseen


Geotekniske undersøkelser av grunnforholdene viser at området er krevende og mer omfattende enn tidligere antatt. Dette gjør at prosjektet har fått en betydelig kostnadsøkning og er forsinket.

Finansiering er vedtatt med en ramme på 282 millioner kroner. En betydelig del av dette er til stabilisering av grunnen.

Holmestrand_sentrum002_lav.jpg

Fakta

Vei:               Fv. 3240

Lengde:        735 meter

Byggestart:  2023

Fase:             Gjennomføring

Ferdig:          2025

Kostnad:       282 mill. kroner 

Kontaktperson: 
Bodil Odberg, prosjekteringsleder: 
bodil.odberg@vtfk.no