Fv. 3240 Holmestrand sentrum

Ny vei er planlagt i den gamle jernbanetraseen utenom Holmestrand sentrum.

Strekningen går fra Skolegaten ved Bilet til Langgaten ved Kirkegaten. Hensikten er å redusere trafikkmengden gjennom sentrum, slik at Holmestrand kommune kan videreutvikle sentrumsområdene.

Veien vil delvis gå i den gamle jernbanetraseen og dels i den eksisterende kommunale veien Jernbanegata. 

Den nye veien er planlagt delvis i den nedlagte jernbanetraséen.
Den nye veien er planlagt delvis i den nedlagte jernbanetraseen


Geotekniske undersøkelser av grunnforholdene viser at området er krevende og mer omfattende enn tidligere antatt. Dette gjør at prosjektet har fått en betydelig kostnadsøkning og er forsinket. Avklaringen av grunnforholdene kan ta lang tid.

Når kostnadsøkningen er avklart, skal prosjektet legges fram for ny politisk behandling i fylkestinget høsten 2020.

Holmestrand_sentrum002_lav.jpg

Fakta

Vei:               Fv. 3240

Lengde:        735 meter

Byggestart:   Ikke avklart

Fase:             Byggeplan

Ferdig:          Ikke avklart

Kontaktperson: 
Bodil Odberg, prosjekteringsleder: 
bodil.odberg@vtfk.no