Fv. 35 Åskollen

Det skal bygges ny gang- og sykkelvei nordover fra Åskollen.
Ved Åskollen industriområde er det arbeider i gang for å bygge en ny rundkjøring.

Åskollen ligger ved Fv. 35 Bispeveien i Tønsberg kommune. Det skal bygges en rundkjøring med diameter 40 meter, to busslommer samt 150 meter gang- og sykkelveg. Vegen er avlastningsvei for E18, og er godkjent strekning for modulvogntog.

Både rundkjøringen og bussholdeplassene er et spleiselag mellom Åskollen utvikling og Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Krevende grunnforhold

Det er krevende grunnforhold med mye kvikkleire der rundkjøringen skal bygges. Derfor må bakken stabiliseres før rundkjøringen kan bygges. Det brukes en teknikk som kalles kalksementpeling. Dette er en velkjent og mye brukt metode på denne type grunnforhold. 

Det er entreprenør Marthins og Duvholt AS som bygger rundkjøringen.

Rundkjøringen blir veldig lik dem som ligger ved påkjøringene til E18 litt lengre nedover på Bispeveien, både i størrelse og utseende. Planen er at alt skal være ferdig i juli 2022.

Veien skal ikke stenges mens anleggsarbeidet pågår, men det kan bli perioder med manuell dirigering og lysregulering.

 

Se også Fv. 35 Ås-Linnestad

 

Fakta

Lengde:  200 meter  
Finansiering:
Spleiselag mellom fylkeskommunen og Åskollen utvikling
Byggestart:
Høst 2021
Fase:   
Byggefase
Ferdig:
 juli 2022  

Prosjekteringsleder:
Ann-Christine Hvatum

Byggeleder:
Trude Stenberg