Fv. 35 Åskollen

Det skal bygges ny gang- og sykkelvei nordover fra Åskollen.

I dag stopper gang- og sykkelveien ved krysset til Åskollen.  Denne skal forlenges 400 meter nordover  i retning Linnestad.

I tillegg til gs-veien skal det også lages en rundkjøring og bussholdeplasser. Både rundkjøringen og bussholdeplassene er et spleiselag mellom utbygger og Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Gs-veien blir bygd smal med 2,5 meter bredd. Mellom kjøreveien og gs-veien blir det en grøft som er like bred som gs-veien.

Se også Fv. 35 Ås-Linnestad

Fakta

Lengde:                   400 meter
Finansiering:           Spleiselag mellom fylkeskommunen og utbygger
Byggestart:              2021
Fase:                        Prosjektering
Ferdig:                      2021/2022

Prosjekteringsleder: Ann-Christine Hvatum, annchristine.hvatum@vtfk.no
Byggeleder:             Trude Stenberg, trude.stenberg@vtfk.no