Fv. 35 Åskollen

Det skal bygges ny gang- og sykkelvei nordover fra Åskollen.

Åskollen ligger ved Fv. 35 Bispeveien i Tønsberg kommune. Det skal bygges en rundkjøring med diameter 40 meter, to busslommer samt 150 meter gang- og sykkelveg. Vegen er avlastningsveg for E18, og er godkjent strekning for modulvogntog.

I dag stopper gang- og sykkelveien ved krysset til Åskollen. I tillegg til gs-veien skal det også lages en rundkjøring og bussholdeplasser. Både rundkjøringen og bussholdeplassene er et spleiselag mellom utbygger og Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Gs-veien blir bygd smal med 2,5 meter bredd. Mellom kjøreveien og gs-veien blir det en grøft som er like bred som gs-veien.

Se også Fv. 35 Ås-Linnestad

Fakta

Lengde:                 400 meter
Finansiering:         Spleiselag mellom fylkeskommunen og utbygger
Byggestart:            2021
Fase:                      Byggefase
Ferdig:                   2022

Prosjekteringsleder: Ann-Christine Hvatum, annchristine.hvatum@vtfk.no
Byggeleder:              Trude Stenberg, trude.stenberg@vtfk.no