Fv. 35 Skinneneveien-Svinevoll

Deler av den nye gang- og sykkelveien mellom Revetal og Svinevoll. Foto: Freddy S. Fagerheim

Av:

Freddy S. Fagerheim

Publisert:

18.02.2020

Oppdatert:

01.12.2020 kl.11.23

Langs fv. 35 nord for Revetal er det bygget gang- og sykkelvei.

GS-veien ble påbegynt juni 2021 og ferdigstilt i desember med offisiell åpning 4. desember20201.

Det er bygget 1,5 kilometer GS-vei fra Skinneneveien i retning Svinevoll. Den er nå  knyttet til eksisterende GS-veg ved Svinevoll. Det er også bygget nytt lysanlegg fra Fossan som nå er knyttet sammen med det nye belysningsanlegget for GS-vegen. Det er nå sammenhengende gang- og sykkelvei med belysning mellom Revetal og Svinevoll.  

 

Fakta

Lengde: 1500 meter med ny gang- og sykkelvei

Finansiering: Statlige midler

Kostnadsramme: Totalkostnad ca. 20 mill.

Start: Juni 2021

Fase:  Ferdigstillelse

Ferdig: Desember 2021

Kommune: Tønsberg

Kontakt: Lasse Sondbø