Fv. 35 Skinneneveien-Svinevoll

Langs fv. 35 nord for Revetal er det planlagt gang- og sykkelvei.

GS-veien prosjekteres våren 2020, utlysning av konkurransen om å bygge den nye GS-veien, vil kunne komme våren 2020.


Planen er å bygge 1,5 kilometer GS-vei som skal begynne ved Skinneneveien og knyttes til eksisterende GS-veg mot Svinevoll. Det planlegges samtidig nytt belysningsanlegg fra Fossan som knyttes sammen med det nye belysningsanlegget for GS-veg.  

Publisert:

18.02.2020

Oppdatert:

18.02.2020

Fakta

Lengde: 3 000

Finansiering:F ylkeskommunen

Kostnadsramme: Ikke bevilget

Start: Antatt 2020

Fase:  Prosjektering

Ferdig: 2021

Kommune: Tønsberg

Kontakt: Lasse sondbø