Fv. 359 Åse bru

19. april starter bygginga av ny Åse bru. Arbeidet med å bygge den nye brua på fylkesvei 359 vil pågå til oktober.

Den gamle brua, som er fra slutten av 1950.-tallet, ble ved inspeksjon i 2016 vurdert som uegnet til mer enn ett tungt kjøretøy om gangen.  I stedet for å sette ned til 6 tonns aksellast, ble brua snevret inn til ett kjørefelt i november 2016. Siden har den stått slik med fartsgrensen satt ned til 50 km/t.

Oppstart i uke 16

Arbeidet med å bygge den nye brua starter i april. Det er Morgedal Entreprenør som har fått byggeoppdraget, og de tar sikte på oppstart i uke 16.

Broen vil etter planen være stengt fra mandag 19. april, frem til arbeidet er ferdig i oktober 2021.

Støy under bygginga

Det vil til tider bli en del støy i forbindelse med bygginga av ny bru.

I starten av uke 16 blir det kjørt inn masser til lagringsplass på Bø-siden av brua. Fordi vi ønsker å komme i gang med å rive gammel bru og bygge den nye brua, kommer entreprenør til å jobbe lange dager for å få kjørt inn massene. Frem til onsdag 21. april vil det bli arbeidet helt frem til midnatt. Vi beklager ulempen dette måtte medføre for beboere i området. 

Beboere i området skal ha mottatt informasjon om dette på sms. 

Omkjøring via rv 36

Mens brua er under bygging, vil all trafikk måtte velge andre veier.  

Alle kjøretøy over 3 tonn må i byggeperioden kjøre rv. 36. All gjennomgangstrafikk mellom Bø og Lunde oppfordres til å kjøre rv. 36.

Tjønnåsveien vil kun være tillatt for trafikk under 3 tonn, med unntak for buss og utrykningskjøretøy. Dette er fordi veien er svært smal, med begrensede muligheter for passering. Kø som kan oppstå i forbindelse med trafikk til og fra jobb vil føre til forsinkelser for buss, og kan i verste fall hindre utrykningskjøretøy. 

Omkjøring vil bli skiltet.

Se opptak av digitalt informasjonsmøte

Onsdag 14. april kl 18:00 ble det holdt et digitalt informasjonsmøte der det ble informert om prosjektet, om omkjøringsproblematikken, og svart på spørsmål. 

Utfordrende grunnforhold


Åse bru består i dag av fem spenn, som er bygd i flere omganger. Brua som blir bygd, er beregnet til å bli 35 meter i ett spenn. Typen bru er spennarmert betongplatebru.  Flere alternativer har blitt vurdert, men den endelige løsningen er å fjerne den gamle brua og bygge den nye på samme plass.  Grunnforholdene på stedet er utfordrende, slik de også var den gangen dagens bru ble bygd. Grunnboringer har vist at det er rundt 10 meter ned til fast fjell ved bruas fundamenter.

Landkarene til brua vil bli fundamentert med pæler til fjellet. Fyllingene inn mot brua vil bli fundamentert på betongpæler.

Åse bru har vært innsnevret i flere år
Den nye brua skal bygges der hvor den gamle ligger. Foto: Tor Arvid A. Gundersen

Finansiert av fylket


Rammen for byggingen er 50 millioner kroner.  Hele finansieringen tar Vestfold og Telemark fylkeskommune seg av. 

Fylkesvei 359 har blitt utbedret nå i sommeren 2020. Foto: Tor Arvid A. Gundersen
Sommeren 2020 blir deler av fylkesvei 359 utbedret.  Foto: Tor Arvid A. Gundersen

Fakta

Lengde: 400 meter

Brulengde: Ca. 35 meter

Brutype: Spennarmert betongplatebru

Byggestart: April 2021

Ferdig: Oktober 2021

Kommune: Midt-Telemark

Kontakt:

Svein A. Tovslid, tlf, 95 89 72 25

Flere saker om Fv. 359 Åse bru