Fv. 359 Åse bru

Ny Åse bru skal bygges til erstatning for den gamle på fylkesvei 359 4,5 kilometer fra Bø stasjon i retning Lunde.

Den gamle brua, som er fra slutten av 1950.-tallet, ble ved inspeksjon i 2016 vurdert som uegnet til mer enn ett tungt kjøretøy om gangen.  I stedet for å sette ned til 6 tonns aksellast, ble brua snevret inn til ett kjørefelt i november 2016. Siden har den stått slik med fartsgrensen satt ned til 50 km/t.

Åse bru har vært innsnevret i tre år
Åse Bru.  Det er ikke bestemt på hvilken side av gamlebrua den nye skal gå. Foto: Tor Arvid A. Gundersen

 


Flere alternativer har blitt vurdert, men som en varig løsning er konklusjonen blitt at det skal bygges en ny bru ved siden av den gamle. Våren 20220 starter vi arbeidet med å lage en reguleringsplan. Grunnforholdene på stedet er utfordrende, slik de også var den gangen dagens bru ble bygd.  For å få best mulig belyst grunnforholdene, skal det bores i grunnen slik at grunnen kan bli kartlagt.


Åse bru består i dag av fem spenn, som er bygd i flere omganger.  Brua som blir bygd, er beregnet til å bli om lag 35 meter i ett spenn. Det er ikke foreløpig bestemt eksakt hvor brua skal plasseres, men det vil også bygges om lag 200 meter ny vei på hver side av den nye brua.

Åse Bru
Gamlebrua vil tjenestegjøre fram til den nye kommer på plass, antatt i 2022.

 

Fakta

Lengde: 400 meter

Brulengde: Ca. 35 meter

Brutype: Spennarmert betongplatebru

Byggestart: Antatt 2022

Ferdig: Antatt høsten 2022

Kommune: Midt-Telemark

Kontakt:

Svein A. Tovslid, tlf, 95 89 72 25

Flere saker om Fv. 359 Åse bru