Fv. 359 Åse bru

Ny Åse bru skal bygges til erstatning for den gamle på fylkesvei 359 4,5 kilometer fra Bø stasjon i retning Lunde.

Den gamle brua, som er fra slutten av 1950.-tallet, ble ved inspeksjon i 2016 vurdert som uegnet til mer enn ett tungt kjøretøy om gangen.  I stedet for å sette ned til 6 tonns aksellast, ble brua snevret inn til ett kjørefelt i november 2016. Siden har den stått slik med fartsgrensen satt ned til 50 km/t.


Utfordrende grunnforhold


Åse bru består i dag av fem spenn, som er bygd i flere omganger. Brua som blir bygd, er beregnet til å bli 35 meter i ett spenn. Typen bru er spennarmert betongplatebru.  Flere alternativer har blitt vurdert, men den endelige løsningen er å fjerne den gamle brua og bygge den nye på samme plass.  Grunnforholdene på stedet er utfordrende, slik de også var den gangen dagens bru ble bygd. Grunnboringer har vist at det er rundt 10 meter ned til fast fjell ved bruas fundamenter.

Åse bru har vært innsnevret i flere år
Den nye brua skal bygges der hvor den gamle ligger. Foto: Tor Arvid A. Gundersen

 


Pæler til fjell

Landkarene til brua vil bli fundamentert med pæler til fjellet. For å stabilisere leiren ser det ut som om det er nødvendig med KC-stabilisering.  Dette er en blanding av kalk og sement som blir blandet i grunnmassene med en stor visp. Blandingen vil gjøre at fastheten i grunnen øker betraktelig, slik at risikoen for setninger blir kraftig redusert. 
Mens brua er under bygging, vil all trafikk måtte velge andre veier.  Noe av trafikken kan benytte rv. 36, mens den mest lokale trafikken kan velge lokale omkjørings veier.

6 måneder byggetid


Vestfold og Telemark fylkeskommune holder nå på for fullt å prosjektere den nye brua og veien på begge sider.  I løpet av høsten, når planene er ferdige, vil prosjektet bli lagt til ut konkurranse for entreprenører som vil bygge. Kontraktsformen er enhetsentreprise. I løpet av vinteren vil det bli avgjort hvem som får kontrakten, slik at byggingen kan starte til påske.  Byggetiden er vurdert til å være cirka ett halvt år, slik at veien kan åpnes i god tid før jul 2021.

Finansiert av fylket


Rammen for byggingen er 50 millioner kroner.  Hele finansieringen tar Vestfold og Telemark fylkeskommune seg av. 

Fylkesvei 359 har blitt utbedret nå i sommeren 2020. Foto: Tor Arvid A. Gundersen
Sommeren 2020 blir deler av fylkesvei 359 utbedret.  Foto: Tor Arvid A. Gundersen

Fakta

Lengde: 400 meter

Brulengde: Ca. 35 meter

Brutype: Spennarmert betongplatebru

Byggestart: Antatt 2021

Ferdig: Antatt høsten 2021

Kommune: Midt-Telemark

Kontakt:

Svein A. Tovslid, tlf, 95 89 72 25

Flere saker om Fv. 359 Åse bru