7124

Fv. 37 Tinnsjøtunnelene

Tunnelene på Tinnsjøvegen skal bli tryggere, derfor blir portalene i den sydlige enden på begge tunnelene forlenget med tjue meter.

Portalene skal gi beskyttelse mot snø og is som faller ned, men også mot is som bygger seg opp – kjøvis. I den andre enden fikk begge tunnelene nye portaler da tunnelene ble oppgradert i 2011.

Geolog  Audun Langelid
Geolog Audun Langelid i Vestfold og Telemark fylke. Foto: Tor Arvid A. Gundersen

Inspiserer isnett

Før arbeidet settes i gang, skal skråningene før tunnelene kontrolleres og sikres.  Det betyr blant annet at alt sikringsnett skal inspiseres og eventuelt erstattes med nytt. Skråningen vil også bli rensket for løse steiner.  Arbeidet vil ta til like etter påske.
Trafikken kan gå på veien mens dette arbeidet pågår, men den vil bli stengt i perioder slik at det kan bli litt ventetid. 
Når portalne skal bygges, er det nødvendig å stenge Tinnsjøvegen helt i et par måneder. Mens arbeidet pågår blir det omkjøring via fv. 364 over Hovinheia.  For å få fundamentert betongportalene, må kjørebanen delvis graves opp.  Deretter bygges det forskaling til støpingen av portalene. På grunn av sikkerheten til trafikantene kan ikke trafikken passere under konstruksjonen som bygges.

 

Nordenden i begge portalene skal bli forlenget med 20 meter.
Nordenden i begge portalene skal bli forlenget med 20 meter

Ferdig til september

I kjølvannet til byggingen, følger det også en del andre arbeider.  Overvannssystemet inkludert sandfang på utsiden av tunnelene, må dels suppleres og dels bygges nytt.  I tillegg skal det legges ledninger og monteres lys i de nye konstruksjonene.  Naturlig nok må også installasjoner som bommer og røde varsel lys, flyttes tilsvarende tunnelene blir forlenget.
Planen er at kontrakten om byggearbeidene, skal bli signert ved påsketider, slik at de innledende arbeidene kan ta til og hele prosjektet være ferdig innen september.

Slipper igjennom


Det vil bli lagt opp til at buss skal få passere morgen og ettermiddag på bestemte tider. Samtidig vil det bli anledning for personbiler å følge med, slik at alle slipper omkjøring på disse tidspunktene.  Utrykningskjøretøy under utrykning vil bli sluppet igjennom arbeidsområdet.

Fjellskjæringen før begge tunnelene, skal sikres før arbeidet begynner.
Fjellskjæringen før begge tunnelene, skal sikres før arbeidet begynner. Foto: Tor Arvid A. Gundersen

 

Fakta

Lengde:  2 x 20 meter

Byggestart:  Mai 2020

Ferdig: September 2020

Kommune: Notodden

Kontakt:

Byggeleder Terje Blekaberg Kaasa 

Telefon 97 17 43 63