Fv. 37 Tinnsjøtunnelene

Tunnelene på Tinnsjøvegen skal bli tryggere, derfor blir portalene i den sydlige enden på begge tunnelene forlenget med tjue meter. Arbeidet er nå i gang.

Portalene skal gi beskyttelse mot snø og is som faller ned, men også mot is som bygger seg opp. I den andre enden fikk begge tunnelene nye portaler da tunnelene ble oppgradert i 2011. 

  

Veien stengt 1. juni – 10. august 

Når portalene skal bygges er det nødvendig å stenge Tinnsjøvegen helt av hensyn til sikkerheten for trafikantene og arbeidere. Stengingen vil vare i om lag to måneder, fra 1. juni og frem til 10. august.  

Den eneste mulighet for å passere området vil bli i et 45 minutters vindu i ukedagene, ett om morgenen, og ett om ettermiddagen, i følge med ledebil. Dette vil være mandag til fredag mellom kl. 07.00 – 07.45 på morgenen, og 15.45 – 16.30 på ettermiddag.  

Merk at veien vil være helt stengt helgene. 

Utrykningskjøretøy skal kunne passere til enhver tid under uttrykning.

Veien åpnes igjen delvis fra 10. august kl. 07.00, men den vil fortsatt være nattestengt i en periode etter det. Alt arbeidet på tunnelene vil ikke være helt avsluttet før 1. oktober.

Omkjøring via Hovinheia

For å få fundamentert betongportalene, må kjørebanen delvis graves opp.  Deretter bygges det forskaling til støpingen av portalene. På grunn av sikkerheten til trafikantene kan ikke trafikken passere under konstruksjonen som bygges.

Mens arbeidet pågår blir det omkjøring via fv. 364 over Hovinheia.

Stengt vei og omkjøring er skiltet ved Mæl, Gransherad, Ormemyr  og Saulandstøtta. Det er i tillegg skiltet i Sauland, Austbygde, Austbø og på Dale.

Nordenden i begge portalene skal bli forlenget med 20 meter.
Nordenden i begge portalene skal bli forlenget med 20 meter

Ferdig til oktober

I kjølvannet til byggingen, følger det også en del andre arbeider.  Overvannssystemet inkludert sandfang på utsiden av tunnelene, må dels suppleres og dels bygges nytt. I tillegg skal det legges ledninger og monteres lys i de nye konstruksjonene.  Naturlig nok må også installasjoner som bommer og røde varsel lys, flyttes tilsvarende tunnelene blir forlenget.
Planen er at kontrakten om byggearbeidene, skal bli signert ved påsketider, slik at de innledende arbeidene kan ta til og hele prosjektet være ferdig innen oktober.

Fjellskjæringen før begge tunnelene, skal sikres før arbeidet begynner.
Fjellskjæringen før begge tunnelene, skal sikres før arbeidet begynner. Foto: Tor Arvid A. Gundersen

 

Fakta

Lengde:  2 x 20 meter

Byggestart:  Mai 2020

Ferdig: September 2020

Kommune: Notodden

Kontakt:

Prosjektleder Svein Andres Tovslid

Telefon 95 89 72 25

Byggeleder Terje Blekaberg Kaasa 

Telefon 97 17 43 63