Fv. 38 Kragerø- og Vadfosstunnelene

Nå begynner arbeidet på Kragerø og Vadfosstunnelene. Arbeidene vil pågå til november.

Vadfosstunnelen stenger

Vadfosstunnelen stenges fra onsdag 14. april for oppgradering av sikkerhetsutstyret i selve tunnelen. Samtidig vil det foregå arbeider med overvannsanlegget utenfor tunnelen for å forbedre rensingen av vaskevannet fra tunnelen. 

Stengeperioden for Vadfosstunnelen vil bli forsøkt gjort så kort som mulig.

Arbeidene ved Kragerøtunnelen er foreløpig slik at det ikke hindrer trafikk i tunnelen.  Stenging av denne tunnelen vil komme på et senere tidspunkt.

Kragerøtunnelen er eldst av de to tunnelene og får mer omfattende rehabilitering.
Kragerøtunnelen er eldst av de to tunnelene og får mer omfattende rehabilitering.

 

Omkjøring via Sannidalsveien og Gamle Kragerøvei

Tunnelene vil til tider være stengt i anleggsperioden, med omkjøring via hhv. Sannidalsveien og Gamle Kragerøvei. Disse omkjøringsveien vil bli skiltet. 

På Gamle Kragerøvei blir det lysregulering og sikring for myke trafikanter.

Stengte tunneler

Oppstart av arbeidet og stenging av tunnelene vil være noe ulikt for de to tunnelene.

Arbeidet på Vadfosstunnelen starter etter påske, og tunnelen kan da bli stengt for en periode. 

Kragerøtunnelen vil etter planen ikke bli stengt før etter sommerferien. Det kan imidlertid forekomme tidvise stengninger i korte perioder før dette. 

Åpnes i påske, pinse og sommerferien

For å forenkle trafikkavvikling  vil tunnelene ha fri ferdsel i ferieperiodene. Tunnelene vil bli åpnet mellom:

  • fredag 26. mars kl. 12:00 - mandag 5. april 
  • fredag 21. mai kl. 12:00 - tirsdag 25. mai
  • fredag 18. juni kl. 12:00 - mandag 16. august

Oppgradering til 19 millioner kroner

Entreprenør for oppgraderingen er OneCo Infra as, avdeling Arendal, og arbeidet har en kostnadsramme på 19 millioner kroner, ekskl. mva.

Oppgraderes for å møte EU-krav

Alle tunneler over 500 meter skal rehabiliteres og oppgraderes slik at de tilfredsstiller sikkerhetsforskrift satt av EU.  I 2019 ble arbeidet med Porsgrunnstunnelen midt i Porsgrunn sentrum ferdig, nå er turen kommet til de to tunnelene på fv. 38 i Kragerø.

Hva skal gjøres i tunnelene?

De to tunnelene som er henholdsvis 680 og 535 meter lange, er bygget på litt ulik tid, derfor blir det også litt ulikt hva som skal gjøres i dem. 

Ved Kragerøtunnelen skal de tekniske byggene utvides og oppgraderes.  Disse er på et vis veldig store sikringsskap, som er delt inn i ulike rom til de forskjellige funksjonene. Det betyr blant annet at det er egne rom til installasjoner som DAB-radio og mobiltelefon, nødstrøm, styringssystemer og høyspent. Sikkerheten står i høysetet, derfor skal det også legges strømtilførsel fra begge sider, slik at selv om strømmen blir kuttet fra en side, så skal det være lys i tunnelen med strøm fra motsatt side.

Rømningslysene i begge tunnelene skal fortettes slik det blir kortere avstand mellom lysene. Vi skal også sørge for at det blir ny sikkerhetsstyring, bommer og røde varsellys. 

I Kragerøtunnelen skal  også overvannssystemet utbedres.

Vadfosstunnelen

 

Fakta

Vadfosstunnelen:  680 meter

Kragerøtunnelen: 535 meter

Start:  April 2021

Ferdig: November 2021

Kommune: Kragerø

Flere saker om Fv. 38 Kragerø- og Vadfosstunnelene