Fv. 450 Voilen - Ullsteinane

Veien mellom Dalen og Valle har problemer med snøskred og drivsnø stort sett hver vinte Det er tre skredområder på strekningen: Lauvåsen i Agder, Ullsteinskredene og Voilen i Vestfold og Telemark. Norges Geotekniske Institutt (NGI) har flere ganger vurdert mulige sikringstiltak mot snøskred, men det har til nå ikke blitt utført skredsikring på strekningen. 

Vestfold og Telemark fylkeskommune, Agder fylkeskommune og Statens vegvesen skal i samarbeid med Tokke og Valle kommuner lage en detaljreguleringsplan for deler av fylkesveg 45.

planområdet 2.png

 

Planens målsetting er tryggere ferdsel vinterstid, og bedre omkjøringsmulighet for riksveg 9.  Ved Voilen og Ullsteinskredene vil vegen stedvis legges på fylling i vann for å gjøre plass til oppføring av fangvoller for skred mellom fjell og vegen.

 

Voilen-ur pel 150-300.jpg

 

Ved Lauvåsnuten vil det bli sprengt ut for å lage en fanggrøft til snøskred og iskjøving/ isras.

 

Reguleringsplan

I 2015 ble det utarbeidet en geologisk rapport som beskrev mulige tiltak. Tiltakene som er anbefalt i rapporten krever reguleringsplan for å gjennomføres.

Reguleringsplanen er nå ferdig og legges ut på høring. 

Du finner alle dokumentene i saken på Statens vegvesens nettsider, her. 

Målsetting for planforslaget

Samfunnsmål

  • Tryggere ferdsel vinterstid, både for brukere og de som har arbeidsplassen sin på og langs veien
  • Bedre omkjøringsmulighet for Rv. 9, som binder sammen kyst og fjell.

Effektmål

  • Øke regularitet på fv. 45 vinterstid ved å redusere at veien blir stengt pga. snøskred eller fare for snøskred.
  • Bedre omkjøringsmulieghet for Rv. 9.

 

Fakta

Start: 2021

Fase: Byggeplan

Kommune: Tokke

Byggeleder: Lars Lund

lars.lund@vtfk.no

 

Flere saker om Fv. 45 Voilen - Ulsteinane