Fv.311 Feskjær

Langs fv. 311  Åsgårdstrandsveien planlegges det å bygge gang- og sykkelvei.
Planleggingen her er i en svært tidlig fase.  Når arbeidet med reguleringsplanen kommer i gang, vil det bli varslet.
 
Strekningen som er tenkt planlagt, er fra Saltkopp til Stangsåsveien. Denne er om lag 500 meter lang. I Tønsberg kommune jobbes det med planer for utbygging av flere boliger i dette området. Før de kan bygge hus, må gang- og sykkelvegen være på plass.
 
Åsgårstrandsveien er en del av nasjonal sykkelrute 1
Åsgårstrandsveien er en del av nasjonal sykkelrute 1

Finansiering av Gang- og sykkelveg blir spleiselag mellom kommunen og Fylkeskommunen.

Først må reguleringsplanen utarbeides, og når den er vedtatt kan man starte med byggeplanen. Når byggeplanen er ferdig, kan selve byggingen av gang- og sykkelvegen begynne.
 

Fakta

Lengde:            350 meter

Finansiering:     Vestfold og Telemark fylkeskommune

Start:               Ikke bestemt

Fase:                Forprosjekt

Kontaktperson: Silje Island silje.island@vtfk.no