Fv. 3128 Syrbekkveien

Syrbekkveien er relativt smal og har flere lange og skarpe svinger. Disse vil bli borte når ny vei bygges.

Foreløpig er det langt fram til en eventuell realisering av dette prosjektet. Så langt er det kun satt i gang et forprosjekt.

Gammelt nummer på denne veien er fv. 529, som nå er blitt til fv. 3128. I tillegg til uoversiktelig svinger, så går den også gjennom et mye brukt friluftsområde hvor blant annet turvei og skiløype krysser fylkesveien. Hensikten med utbyggingen er å bedre trafikksikkerheten, både for biltrafikken og for de myke trafikantene. Planen er å lage ny fylkesvei i 450 meters lengde i tillegg til 850 meter med gs-vei.

Veien er i en tidlig fase, foreløpig er det satt i gang et forprosjekt.

 Syrbekkveien er svingete, og det er en tursti som krysser fylkesveien

Fakta

Lengde: 450 meter fylkesvei og 850 meter gs-vei

Finansiering: Avklares i budsjettbehandling i fylkestinget desember 2021

Start: Ikke bestemt

Fase: Reguleringsplanfase

Kommune: Tønsberg