Helsefremmende og forebyggende arbeid

Tannhelsetjenesten organiserer helsefremmende og forebyggende tiltak for alle innbyggere i Vestfold og Telemark, for de ulike prioriterte gruppene og for samarbeidspartnere innen helsevesenet, barnehager og skoler.

Vi underviser på helsestasjoner, barnehager, barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler for å fortelle om hva som kan gjøres for å fremme en god tannhelse.

Tverrfaglig samarbeid er viktig for å nå målet om best mulig tannhelse for alle. Derfor har vi en aktiv rolle i folkehelsearbeidet i kommunene slik at befolkningen får kunnskap, holdninger og ferdigheter som gjør dem i stand til å opprettholde en god tannhelse hele livet.

 

Oversikt over våre forebyggende tiltak
 • Helsestasjon – og skolehelsetjenesten
  • Faste samarbeidsmøter med helsestasjonstjenesten
  • Henvisningsrutiner
  • Deltagelse i barselgrupper enkelte steder
 • Barnehager
  • Besøk i barnehager og foreldremøter ved forespørsel
  • Barnehagepakke (materiell for ansatte)
 • Barne- og ungdomsskoler
  • Undervisningsopplegg rettet mot 1. klasse, 4. klasse og 8. klasse
  • Deltagelse i Liv og Røre i Telemark
 • Videregående skoler
  • Undervisning på helsefaglige linjer
 • Helse og omsorgstjenester
  • Faste samarbeidsmøter med tjenesten på ledelsesnivå
  • Undervisning av pleiepersonell
  • Ulikt fagstoff
 • Sykehus
  • Fagstoff for ansatte ved sykehuset i Vestfold
 • Voksenopplæring
  • Undervisning på Voksenopplæring
  • Fagskolen i Vestfold
  • Kompetansebyggeren i Tønsberg
  • Undervisning på sykepleierutdanningen Universitetet i Sørøst Norge – campus Vestfold
Ofte stilte spørsmål om tannhelse

Her kan du blant annet lese om tannhelseråd, tannbehandling, timeavtaler og dine rettigheter: Ofte stilte spørsmål

Publisert: 28.05.2019 Oppdatert: 20.01.2022 kl.13.33