Samfunnsodontologisk forum 2022

Tannhelsetjenesten i Vestfold og Telemark fylkeskommune har endelig gleden av å ønske velkommen til Samfunnsodontologisk forum 14. og 15. juni 2022 på Scandic Park hotell i Sandefjord.

Tusen takk til alle deltagere og bidragsytere til Samfunnsodontologisk Forum 14. og 15. juni, 2022. Programmet og presentasjonene vi har fått lov til å distribuere finner du ovenfor. 

Merk at presentasjonene kun vil ligge tilgjengelig i en kort periode. 

Er du medlem av NTF?

Samfunnsodontologisk Forum blir godkjent som 13 timers kurs hos NTF.  Din deltagelse skal allerede være registrert på deg dersom kontaktinformasjon oppgitt til oss ved påmelding stemmer overens med NTFs medlemsregister. Dersom du ikke finner årets forum som godkjent på deg så ligger Samfunnsodontologisk Forum tilgjengelig under selvregistrering via «Min side». Vi oppfordrer alle NTF-medlemmer til å logge seg og kontrollere om kurset er godkjent. Oppfølgingsspørsmål til kursgodkjenningen må rettes til NTF. 

Spørsmål?

Har du oppfølgingsspørsmål til forumet må du gjerne sende oss en e-post.