Korona og tannbehandling

Klinikkene våre er åpne som normalt, men på grunn av økt koronasmitte kan vi ikke opprettholde normalt nivå på våre utadrettede tjenester.
Foto: Dan Riis

Ta kontakt med tannklinikken din på telefon, ikke møt opp på tannklinikken uten avtale hvis du trenger time. Kontaktinformasjon til alle våre tannklinikker finner du her. Før behandling på klinikken må vi avklare din smittestatus, og du vil derfor få noen spørsmål på telefon.

Hvis det er sannsynlig at du er smittet eller du har påvist covid-19 smitte, må behandling utsettes hvis det er mulig. Hvis det ikke er det, henviser vi til beredskapsklinikk.

Du skal avlyse timen hvis du

  • har vært i utlandet de siste 10 dagene
  • har hatt kontakt med noen som er koronasmittet de siste 10 dagene
  • hoster, har tung pust, feber, sår hals eller diaré/magesmerter med ukjent årsak, tap av smak- eller luktesans; dette gjelder også selv om du har testet negativ for covid-19

Har du vært utenlands?

Pasienter som har vært på reise utenfor Norge de siste 10 dagene, også grønne land og områder, skal ikke ha ordinær tannbehandling på tannklinikkene. Ta kontakt med tannklinikken for å avtale ny time. Behandlingen vil utsettes hvis det er faglig forsvarlig, til 10 dager etter hjemkomst fra utlandet.

Har du har symptomer, må du vise til negativ koronatest. Hvis du har behov for akuttbehandling, skal du behandles i en beredskapsklinikk. Det gjelder også selv om landet tidligere har vært grønt.

Hvem kan følge med til timen?

Skal pårørende eller hjelpepersonell følge med til timen, må også de svare på spørsmål i forkant. Det er kun lov med én foresatt. Søsken skal ikke være med.

Alle som har vært utenfor Norge må vente 10 dager før de kan være ledsager for pasienter som trenger assistanse. Dette gjelder også etter reiser til grønne land og områder, og selv etter korte turer som ved for eksempel grensehandel. Alle ledsagere skal screenes på samme måte som pasienter. Ledsager for barn må vurderes individuelt om hele familien har vært på reise.

Publisert: 18.05.2020 Oppdatert: 21.10.2020 kl.15.59