Kva kostar det?

Her finn du oversikt over prisar for tannbehandling ved dei offentlege tannklinikkane i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Nokon har rett til gratis tannbehandling i den offentlege tannhelsetenesta. Kven det gjeld kan du lese om her.

Prisliste 2021

 
Type behandling Timespris Stykkpris
Undersøking tannlege  2225 670
Undersøking tannpleiar  1380 670
Undersøking spesialist 2675 1175
Røngten pr. bilde   125
Lita fylling 2225 900
Middels fylling 2225 1345
Stor fylling 2225 1675
Bedøving 2225 170
Fjerning av tann, enkel 2225 940
Førebyggande behandling tannlege 2225  
Førebyggande behandling tannpleiar 1380  
Heilkrone* 2225 4330
Heilprotese, ein kjeve* 2225 5485

 

  • Timepris: Ved behandling som varer inntil ti minutt, kan det bli tatt betaling for ti minutt. Behandlingar som varer lenger enn ti minutt kan det blit tatt betaling per påbyrja fem minutt.
  • Merknad/*: I takstane inngår det nødvendig midlertidig beskyttelse av preparering. Eventuelle ekstra konsultasjonar og røntgen før behandling og utgifter til porto/frakt, gull, tenner og tannteknikar kjem i tillegg.
  • Betaling: Prisane forutset kontant betaling. Kvittering skal vere spesifisert. Før behandling startar skal tannlegen gi eit overslag over kostnadene. Er kostnadene over 5000 kroner skal overslaget bli utforma skriftleg.
  • Anna: Betalande pasientar som uteblir eller melder avbud seinare enn 24 timar før avtalt time, må betale 825 kroner for uteblitt time.


Dekning av reise?

Nokon kan ha rett på å få dekt reisa til tannlegetimen. Her finn du informasjon om dekning av reiseutgifter.


Dårleg råd?

Har du dårleg råd, er det mogleg å søke økonomisk stønad frå NAV.

Informasjon om økonomisk sosialhjelp finn du på nav.no.

Retningsliner for økonomisk støtte til tannbehandling (.pdf)  


Takster

Helsedirektoratets takstar for tannbehandling 2021

Komplette takster 2021 med rettleiingshefte for VTFK

 

Publisert: 09.10.2019 Oppdatert: 21.09.2021 kl.10.20