Hva koster det?

Her finner du oversikt over priser for tannbehandling ved Vestfold og Telemark fylkeskommunes offentlige tannklinikker.

Noen har rett til gratis tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten. Hvem det gjelder kan du lese om her.

Prisliste 2023

 
Type behandling Timespris Stykkpris
Undersøkelse tannlege    730
Undersøkelse tannpleier    730
Undersøkelse spesialist   1295
Røngten pr. bilde   135
Liten fylling 2380 955
Middels fylling 2380 1485
Stor fylling 2380 1775
Bedøvelse   190
Fjerning av tann, enkel 2380 1035
Forebyggende behandling tannlege 2380  
Forebyggende behandling tannpleier 1480  
Helkrone* 2380 4665
Helprotese, en kjeve* 2380 5845
  • Timespris: Ved behandling som varer inntil ti minutter, kan det tas betaling for ti minutter. Behandlinger som varer lenger enn ti minutter kan det tas betaling per påbegynte fem minutter.
  • Merknad/*: I takstene inngår det nødvendig midlertidig beskyttelse av preparering. Eventuelle ekstra konsultasjoner og røntgen før behandling og utgifter til porto/frakt, gull, tenner og tanntekniker kommer i tillegg.
  • Betaling: Prisene forutsetter kontant betaling. Kvittering skal være spesifisert. Før behandling påbegynnes skal tannlegen gi et overslag over kostnadene. Er kostnadene over 5000 kroner skal overslaget utformes skriftlig.
  • Annet: Betalende pasienter som uteblir eller melder avbud senere enn 24 timer før avtalt time, må betale 850 kroner for uteblitt time.


Dekning av reise?

Noen kan ha rett på å få dekket reisen til tannlegetimen. Her finner du informasjon om dekning av reiseutgifter.


Dårlig råd?

Har du dårlig råd, er det mulig å søke økonomisk støtte fra NAV.

Informasjon om økonomisk sosialhjelp finner du på nav.no.

Retningslinjer for økonomisk støtte til tannbehandling (.pdf)  


Takster

Helsedirektoratets takster for tannbehandling 2023

Komplette takster 2023 med veiledningshefte for VTFK

 

Publisert: 09.10.2019 Oppdatert: 14.11.2019 kl.08.44