Har du glemt timen?

Dette må du gjøre hvis du glemmer tannlegetimen.

Si ifra så raskt som mulig

Ring tannklinikken så raskt som mulig om at du ikke kan komme. Dette gir oss mulighet til å innkalle andre pasienter og på den måten sikre en best mulig tjeneste for alle som bor i fylket.

Ikke møtt eller avbestilling senere enn 24 timer før timens start

Hvis du er en betalende pasient som ikke møter opp eller melder avbud senere enn 24 timer før avtalt time, må du betale et gebyr for avsatt tid. Gebyret baseres på dagens takster. 

Når får jeg ny time? 

Husk at hvis du ikke kommer til avtalt time, har du selv ansvar for å bestille ny. Dette gjelder også om du er forelder eller foresatt for en pasient. Ny time avtaler du direkte med tannklinikken din. Klikk her for å finne din lokale tannklinikk.

Publisert: 09.10.2019 Oppdatert: 07.01.2020 kl.09.09