Hva koster det?

Her finner du oversikt over priser for tannbehandling ved Vestfold og Telemark fylkeskommunes offentlige tannklinikker.

Noen har rett til gratis tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten. Hvem det gjelder kan du lese om her.

Prisliste er gyldig t.o.m 31. mars 2021

 
Type behandling Timespris Stykkpris
Undersøkelse tannlege  2160 650
Undersøkelse tannpleier  1340 650
Undersøkelse spesialist 2595 1150
Røngten pr. bilde   120
Liten fylling 2160 800
Middels fylling 2160 1300
Stor fylling 2160 1605
Bedøvelse 2160 165
Fjerning av tann, enkel 2160 910
Forebyggende behandling tannlege 2160  
Forebyggende behandling tannpleier 1340  
Helkrone* 2160 4200
Helprotese, en kjeve* 2160 5325

 

  • Timespris: Ved behandling som varer inntil ti minutter, kan det tas betaling for ti minutter. Behandlinger som varer lenger enn ti minutter kan det tas betaling per påbegynte fem minutter.
  • Merknad/*: I takstene inngår det nødvendig midlertidig beskyttelse av preparering. Eventuelle ekstra konsultasjoner og røntgen før behandling og utgifter til porto/frakt, gull, tenner og tanntekniker kommer i tillegg.
  • Betaling: Prisene forutsetter kontant betaling. Kvittering skal være spesifisert. Før behandling påbegynnes skal tannlegen gi et overslag over kostnadene. Er kostnadene over 5000 kroner skal overslaget utformes skriftlig.
  • Annet: Betalende pasienter som uteblir eller melder avbud senere enn 24 timer før avtalt time, må betale 825 kroner for uteblitt time.

 

Dekning av reise?

Noen kan ha rett på å få dekket reisen til tannlegetimen. Her finner du informasjon om dekning av reiseutgifter.

Dårlig råd?

Har du dårlig råd, er det mulig å søke økonomisk støtte fra NAV. Informasjon om økonomisk sosialhjelp finner du på nav.no.

 

Takster

Helsedirektoratets takster for tannbehandling 2020

Takster 2020 med veiledningshefte med trygdetakster

Komplette takster for Vestfold og Telemark fylkeskommune 

 

Publisert: 09.10.2019 Oppdatert: 14.11.2019 kl.08.46