Hva koster det?

Her finner du oversikt over priser for tannbehandling ved Vestfold og Telemark fylkeskommunes offentlige tannklinikker.

Noen har rett til gratis tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten. Hvem det gjelder kan du lese om her.

Prisliste 2021

 
Type behandling Timespris Stykkpris
Undersøkelse tannlege  2225 670
Undersøkelse tannpleier  1380 670
Undersøkelse spesialist 2675 1175
Røngten pr. bilde   125
Liten fylling 2225 900
Middels fylling 2225 1345
Stor fylling 2225 1675
Bedøvelse 2225 170
Fjerning av tann, enkel 2225 940
Forebyggende behandling tannlege 2225  
Forebyggende behandling tannpleier 1380  
Helkrone* 2225 4330
Helprotese, en kjeve* 2225 5485

 

  • Timespris: Ved behandling som varer inntil ti minutter, kan det tas betaling for ti minutter. Behandlinger som varer lenger enn ti minutter kan det tas betaling per påbegynte fem minutter.
  • Merknad/*: I takstene inngår det nødvendig midlertidig beskyttelse av preparering. Eventuelle ekstra konsultasjoner og røntgen før behandling og utgifter til porto/frakt, gull, tenner og tanntekniker kommer i tillegg.
  • Betaling: Prisene forutsetter kontant betaling. Kvittering skal være spesifisert. Før behandling påbegynnes skal tannlegen gi et overslag over kostnadene. Er kostnadene over 5000 kroner skal overslaget utformes skriftlig.
  • Annet: Betalende pasienter som uteblir eller melder avbud senere enn 24 timer før avtalt time, må betale 825 kroner for uteblitt time.


Dekning av reise?

Noen kan ha rett på å få dekket reisen til tannlegetimen. Her finner du informasjon om dekning av reiseutgifter.


Dårlig råd?

Har du dårlig råd, er det mulig å søke økonomisk støtte fra NAV.

Informasjon om økonomisk sosialhjelp finner du på nav.no.

Retningslinjer for økonomisk støtte til tannbehandling (.pdf)  


Takster

Helsedirektoratets takster for tannbehandling 2021

Komplette takster 2021 med veiledningshefte for VTFK

 

Publisert: 09.10.2019 Oppdatert: 14.11.2019 kl.08.48